Yatay ve Dikey Polarize Yayılımı fizik ödevi ders notları

YATAY VE DİKEY POLARİZE DALGA YAYILIMINDA YANSIMA KATSAYISI İFADELERİ

 

Asağıdaki şekilde gelen,yansıyan ve geçen dalgaya ilişkin propagasyon yönleri n0, n1, n2 ile gösterilmiş olup, şekilden de görüldüğü gibi, z ekseni arakesit yüzeyine diktir. Herhangi bir yönde ilerleyen dalganın incelenmesinde, formulasyonu basitleştirmek icin n0, n1 ve n2 birim vektörlerinin x bileşenlerinin sıfır olduğu ve doğrultman kosinuslerinin sadece 0, ± 1, ± sinq1, ± cosq1, ± sinq2, ± cosq2 değerlerini aldıkları kabul edilebilir. Bunun için y eksenine şekilde gösterildiği gibi seçmek yeterlidir. Herhangi bir yönde ilerleyen dalgalarin incelenmesi, gelen dalganın herbir bileşeninin polarizasyon durumuna bagli olarak iki aşamada incelenir. Eğer Ei vektörü arakesit yüzeyine parallel ise, (n.Ei=0) (yani x yönünde ise) E polarizeli dalga veya Hi vektöru arakesit yüzeyine paralel ise (n.Hi=0) H polarizeli dalga olarak isimlendirilir.

 

 

 

 

 

Yatay ve Dikey Polarizasyon Durumu: Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, herhangi bir yönde gelen dalga için, eger Ei alan vektöru x-y arakesit yüzeyine paralel kalıyorsa, Ei, Er ve Et’nin yalnız x bileşeni olur. Başka bir ifadeyle; Hi, Hr ve Ht’nin, yani magnetik alan vektörlerinin üçü de, geliş düzlemi olan yz düzleminde bulunurlar. Bu vektörlerin yönleri, sırasıyla; n0 x ax, n1 x ax, n2 x ax ile gösterilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir