Yazarkasa çalınınca yapılması gerekenler


Ödeme kaydedici cihazları çalınan ve kaybolan mükellefler hakkında ne gibi işlemler yapılacaktır?


  • Perakende ticaretin devamı boyunca kullanılma mecburiyeti bulunan ödeme kaydedici cihazlar, vergi matrahının tespitine esas olan bilgilerin güvenli bir şekilde kayıt altına alındığı önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca çalınan veya kaybolan cihazlar yasal olmayan yollarla kullanılma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple cihazı çalınan veya kaybolan mükellefin olayı mahkeme kararı ile kanıtlaması mutad vasıtalarla ilan etmesi ve ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca bir suiistimal olup olmadığının belirlenmesi bakımından mükellef hesapları incelemeye alınmaktadır.