Yazılım Mühendisi mesleği hakkında bilgi


İstenilen yazılımı, kullanıcının etkin ve kolay kullanabileceği şekilde tasarlayan, kodlayan, test eden ve gerektiğinde bakım-onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli   kişidir.

Yazılım Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Hazırlanması düşünülen yazılımla ilgili son kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmek,

b)      Yazılımın uygulanabilirliği konusunda ilgili kişiler ile birlikte yeni fikirler üretmek,

c)      Genel program çatısını tasarlamak, kodlamak, test etmek, uygulamak,

d)      Hazırlanan programın gösterimini yapmak ve gerektiğinde kullanıcının istediği değişiklikleri yapmak,

e)      Yazılımda kullanılan ana pencere, alt pencereler, animasyon, etkileşim ve diğer öğeleri genel programa uygun hale getirmek,

f)       Bağlantıları  uygulayarak programın ikinci deneme gösterimini yapmak varsa eksiklerini gidermek,

g)      Ürünün son kullanıcı tarafından kolay ve etkin  kullanılabilmesi için yazılım ve donanımla ilgili doküman hazırlamak,

h)      Yazılımların gerektiğinde güncelleme onarımını yapmak,

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.