Yönetici (Balıkçılık) mesleği hakkında bilgi


Balıkçılık hizmetleri ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.  

Yönetici (Balıkçılık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Denizlerde, nehirlerde ve göllerde ticari  balıkçılıkla uğraşan kurum veya kuruluşların yada bir veya daha çok sayıdaki şubelerin faaliyetlerini kendisine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek,

 

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.