Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı mesleği hakkında bilgi


Bilgisayardan edinilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Tasarlanan hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar hazırlamak,

b)      Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlamak,

c)      Sistem için gerekli donanım ,yazılım ve personeli belirlemek,

d)      Bilgisayar sistemini ve gerektiğinde network ağ sistemini kurmak,

e)      Sistemlerin çalışmasında karşılaşılan sorunları ve eksikleri saptamak ve çözüm yollarını bulmak,

f)       Teknolojideki gelişmeleri izlemek ve bu doğrultuda donanım ve yazılımları güncelleştirmek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.