Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesi


Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesi

        MADDE 11 – (1) Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesinde EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu esas alınır.

        (2) Fuar Gözlemcisi tarafından Yurt Dışı Fuar sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere EK-6’da Fuar Değerlendirme Formu dağıtılır ve anılan formların katılımcılar tarafından doldurulmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir.

        (3) Gözlemci tarafından fuar raporu katılımcıların Fuar Değerlendirme Formları ile birlikte fuardan sonraki 30 gün içinde Müsteşarlığa sunulur.

        (4) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde; Katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda 50 tam not üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 tam puan üzerinden verilen gözlemci notları toplanarak Fuar Puanı hesaplanır.

        (5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı Fuar Puanlarının Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Müsteşarlık tarafından 20 tam not üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile Organizatör Puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme puanı Organizatörün düzenlediği yurt dışı fuarların sayısı, m2 toplam alanı bilgisi; anılan fuarlara iştirak eden Katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenir.

        (6) Yıl sonunda Organizatör Puanına göre Organizatörler sıralandığında ilk yüzde yirmilik dilimde yer alan Organizatörlere, Organizatör Puanı en az 80 olmak kaydıyla A sınıfı Belge düzenlenir. Yüzdelik dilim hesabında çıkan sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır.

        (7) Puanı 70’in üstünde olmak kaydıyla diğer Organizatörlere B sınıfı Belge düzenlenir.

        (8) Organizatör Puanı 70’in altında olan Belge Sahibi Organizatörlerin Belgesi Geçici Belgeye düşürülür.

        (9) Belge sahibi Organizatörlerin yıllık Organizatör Puanı en geç bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar bildirilir. Ayrıca, Fuar Puanları, Organizatörlerin kendi performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla belirli aralıklarla ilgili Organizatörlere bildirilir.