Yurt dışındakilerin askerlik ertelemesi tecili işçiler için gerekli belgeler

a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,

b. Çalıştığı işyerinin, işvereni tarafından düzenlenmiş, fiilen çalıştığını gösteren belge,

c. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası veya malûliyet yardımı alanların, ilgili makamlardan bu yardımı aldıklarını kanıtlayan belge,

ç. İşsiz veya malûl olduğu halde, eşinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların, durumlarını gösteren ilgili resmî makamlardan alınan belge,

d. Umuma mahsus pasaport.

e. İşçi statüsündekiler, (a) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz etmek zorundadırlar. Ancak; diğer belgelerden, o sıradaki durumunu gösteren belgelerden biri ibraz edilir.

Yukarıda belgelerin dışında her ülke mevzuatına göre konsolosluklar ilâve belgeler talep edebilirler.

Altı aylık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar ise (a), (b) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir