Yurtdışında Fuar Düzenleyen Organizatörlerin görev ve sorumlulukları


Organizatörlerin görev ve sorumlulukları

        MADDE 4 – (1) Müsteşarlık tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlemekle yetkilendirilen Organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

        a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları Yurt Dışı Fuarla ilgili olarak, bu Tebliğ’de belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa eksiksiz müracaat etmek,

        b) Türk ihraç ürünlerini yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak,

        c) Organizasyonun yapılacağı ülke ve yurtdışı fuar konusu sektörlerle ilgili dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra muhtemel ithalatçı firma ve kuruluşlara ilişkin bilgi ile mevcut Katılımcı listesini fuar başlama tarihinden en geç 15 gün önce elektronik ortamda (CD) Müsteşarlığa ve katılımcı firmalara iletmek,

        ç) Fuar öncesinde katılımcılara önceki dönem fuar istatistiki bilgileri, varsa İzleme Raporlarını, stand dekorasyonu, yerleşimi ve yer planı ile ilgili hazırladıkları dosyayı ileterek, katılımcıları fuar katılımı kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler hakkında bilgilendirmek,

        d) Müsteşarlıkça talep edilmesi halinde Yurt Dışı Fuar organizasyonlarında, İzleme Raporu hazırlatmak,

        e) Ziyaretçi ve katılımcı profilini hazırlamak,

        f) Fuarın bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda Gözlemciye iletmek,

        g) Uygun standartlarda hazırlanmış stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katılımcılara verdiği taahhütlere uygun şekilde Türk ihraç ürünlerinin sergilenmesini, stand alanlarında Katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlamak ve nakliye, gümrükleme, sigorta işlemlerini yapmak; nakliye veya özel stand dekorasyonu yapım konularında Katılımcıların kendi sorumluluklarını almaları durumunda, Katılımcılarla yapılacak sözleşmelerde bu sorumlulukların katılımcılara ait olduğunu açık şekilde belirtmek,

        ğ) Gerçekleştirmeyi öngördüğü fuar organizasyonuna ilişkin, katılımcı ile yapacağı sözleşmede, Organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı tazmin edeceğine yönelik madde bulundurmak,

        h) Müsteşarlık tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir