ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ


ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ZALOĞLU RÜSTEM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İran efsânevî kahramanlarından. Ünlü İran şâiri Firdevsî’ye âit olan Şehnâme adlı eserde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk Edebiyatında Rüstem-i Zal, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye anılır. Bilhassa İranlılar ile Turanlılar arasındaki mücâdelelerde kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem’in adı kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi