ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ


ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ZAPTİYE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askerî teşkilâta eskiden verilen ad. Osmanlı Devletinde 19. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul’da zâbıta işleri Yeniçeri Ağalarıyla, Kaptanpaşalar, Bostancıbaşılar, diğer yerlerde Beylerbeyiler, Sancakbeyleri tarafından görülürdü. Tanzimattan sonra 1869 yılında çıkarılan Nizamnâme ile zaptiye teşkilâtı kuruldu ve zabıta işleri bu teşekkül tarafından yerine getirildi. Seraskerliğe bağlı olan zaptiye teşkilâtı bölük, tabur ve alaydan meydana gelirdi. Zamanla bu teşkilâtın görevini yapacak polis ve jandarma teşkilâtlarına geçildi. (Bkz. Jandarma, Polis)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi