Zımpara taşı madeni kullanım alanları hakkında bilgi


ZIMPARA

Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir.
Doğal zımparanın geleneksel olarak kullanılabildiği alanlar aşağıda verilmektedir
;
A. İnşaat Sektöründe;
     1. Ticari ve halka açık binalarda aşınmaya dirençli ve kaymaz yüzeylerde,
     2. Anayol ve Kaldırımlarda,
B. Nakil Vasıtalarında;
     1. Otomobil parçalarında ve aksesuarlarında,
     2. Çiftlik makinelerinde ve donanımlarında,
C. Makinelerde (Elektrikli aletler hariç), optik alanda yüzeylerin parlatılması cilalanması için,
D. Ateş tuğlası yapımında.