Açık ilköğretim Okulu öğrenciye verilen belgeler

Öğrencilere Verilen Belgeler

 

Öğrenci Belgesi : Öğrenci Belgesi öğrencinin talebi halinde verilen Açık İlköğretim Okulu Öğrencisi olduğunu gösterir belgedir.

Öğrenci Kimliği : İlk kayıt aşamasında kaydı kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenci kimlik kartı düzenlenerek,  Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından verilir. Kayıt yenileyen öğrencilerin kimliklerine o öğretim yılına ait bandrol yapıştırılır. Kimlik kartı kaybolan öğrencilerin öğrenci bürosuna başvurmaları gerekir. Kaydını sildiren öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.

 

Geri Bildirim : Kesin kaydı yapılan öğrencinin sınıfını ve ders durumunu gösterir belgedir. Dersine ve sınıfına itiraz edenler itirazını belirtilen tarihlerde yapmalıdır.
 

Adres ve Bilgi Değişikliği : Adres ve bilgi değişikliğine ilişkin belgelerle birlikte bir dilekçe ile, Çalışma Takviminde belirlenen süreler içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir. Acil durumlarda belgelerin asıllarını daha sonra ulaştırmak kaydıyla talebinizi faks veya e-posta ile iletebilirsiniz.

Kayıt Silme : Öğrenci isterse Okul Müdürlüğü’ne yazacağı bir dilekçe ile kaydını sildirebilir. Kaydını sildiren öğrenciye son durumunu gösterir ” Öğrenim Belgesi” düzenlenir.
 

Mezuniyet Belgeleri:

Çıkma Belgesi: Diploma yerine geçen, geçici mezuniyet belgesidir. Çıkma belgesi alan öğrencinin diploma alabilmesi için bu belgeyi okula iade etmesi gerekir.

Diploma: Mezun olan öğrencilere İlköğretim Diploması düzenlenir ve öğrenci bürolarına gönderilir. Diploma, öğrencinin kendisine veya noter vekaletiyle tayin ettiği herhangi bir kişiye verilir.

Üst Öğretim Kurumlarına Geçiş:

Açık İlköğretim Okulundan mezun olan öğrenciler Örgün İlköğretim Mezunlarıyla aynı haklara sahiptirler. Tüm öğrenciler Açıköğretim Lisesine, başvuru koşullarını taşıyanlar da Örgün Ortaöğretim Okullarına kayıt olabilirler. 8. Sınıf öğrencilerinden başvuru koşullarını taşıyanlar OKS Sınavlarına başvurabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir