Adana İli Hakkında Genel Bilgi


Adana, yaklaşık 3000 yıl önce kurulmuş ve uzun yıllar boyunca Yunanlılar ile Persler arasındaki pek çok savaşa tanık olmuştur.Kimler tarafından kurulduğu ise kesin bilinmemekle beraber Hititler veya Yunanlılar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde, kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallığı’nın egemen olduğu Hitit tabletlerinden anlaşılmaktadır.
Kentin adı, Yunan mitolojisine göre, Kronos’un oğlu Adanus’tan gelmiştir.Yine Mitolojiye göre kenti Adanus kurmuştur. Hitit belgelerinde ise Attaniia, Adaniia olarak geçmektedir. Kent, ortaçağın ilk yüzyıllarında sıradan bir piskoposluk merkezi idi. Adana’nın önem kazanması, Bizans döneminde; gelişip zenginleşmesi ise 19. yüzyılın 2 yarısında gerçekleşebilmiştir. Kent sırasıyla, Luvi Krallığı (M.Ö.1900) , Arzava Krallığı (M.Ö. 1500-1333) , Hitit Krallığı (M.Ö. 1900-1200), Kue Krallığı (M.Ö.1190-713), Asur Krallığı (M.Ö. 713-663) , Pers Satraplığı (M.Ö.612-333), Hellenler (M.Ö. 333-323) Seleukoslar (M.Ö. 312-133) ve Romalıların (M.Ö.112-M.S. 395) egemenliği altında kalmıştır. Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi durumuna gelmiştir.
Adana’da ilkçağdan günümüze gelebilen tek yapı, Seyhan üzerindeki taş köprüdür. Köprü, Roma egemenliği döneminde, 2.yüzyılın ilk yarısında yapılmış, daha sonra çeşitli dönemlerde onarılarak yenilenmiştir. 13 m. yüksekliğinde, 310 m. uzunluğundaki köprünün 19 gözü bulunmaktadır. Büyük gözlerden birirnin kemeri üzerinde, iki aslan kabartması görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir