Afyonkarahisar kültür ve tabiat varlığı Aşağı Yarıldak Kayalığı ve İnleri

İlçesi: İhsaniye
Kasabası: Döğer
Mevkii: Döğer Beldesi, Yarıldak Mevkii
Konumu: Döğerin kuşuçumu 5300 m. kuzeydoğusu, Urumkuş 2’nin 650 m.güneyinde yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? İhsaniye-Döğer, Döğer-Alanlı yolu ve Döğer-Alanlı yolunun 5000 m. lik bölümünden itibaren Yarıldağa kadar toprak yoldan.

Döğer beldesinin Urumkuş Kayalıkları?ndan Emre Gölü’ne doğru uzanan ve Sulu İn, Nallıhan Kayalığı ve İnleri, Alacaasma Kayalığı, Memeç kayalıklarını da bünyesinde toplayan sarp bir vadinin üst bölümünde yer alan Bizans dönemine ait yerleşim yerleridir. Sulu İn kayalıklarının yaklaşık 500 metre kadar kuzeyinde bulunan Yarıldak kayalıkları konumlarından dolayı Aşağı ve Yukarı Yarıldak olmak üzere iki bölümdür. Aşağı Yarıldak, vadinin batıya bakan yamacının ortalarında yer almaktadır. Üst bölüme iç odadan bir tünelle veya dışarıda açılmış oyuklara tutunup tırmanma şeklinde iki yolla çıkılabilmektedir. Kayalığın güney yamacında ise çok katlı yerleşim yer almaktadır. Bugün ağıl olarak kullanılan Aşağı Yarıldak Kayalığında geçmiş dönemlere ait ve geniş alanlar elde etmek amacı ile yapılmış tahribatlar gözlenmektedir. Odaların duvarlarında kemerli oyuklar vardır. Aynı kayalığın devamında ve güneye bakan yüzeyinde ise farklı katlara oyulmuş birbirleri ile bağlantılı barınma yerleri bulunmaktadır. Sulu İn?e Aşağı Yarıldak?tan yürüyerek ulaşılabilmektedir.
Aşağı Yarıldak Kayalığı günümüzde ağıl olarak kullanılmaktadır. Aşağı Yarıldak Kayalıkları geçmişte mekân genişletilmesi amacıyla tahrip edilmiş, ancak bugün burayı ağıl olarak kullananların varlığı çevrede kaçak kazı yapılmasını engeller durumdadır. Ağıl olarak kullananlarca kaçak kazılara karşı korunmaktadır.
Yukarı Yarıldak, Sulu İn, Urumkuş I ve II Kayalıkları ve İnleri, Alacaasma Kayalıkları, Memeç Kayalıkları ile Küçük Kapıkaya ve Aslankaya Anıtı ve Kayalıkları ile yakınlığı nedeniyle önemlidir.

Kaynak: frigvadisi.org, T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir