Ankara Çubuk İlçesi 2007 Yılı İdari Durumu


İlçemize bağlı 28 orman köyü, 19 köy, daha önce köy iken 5216 sayılı yasa ile dönüştürülen 33 mahalle ve 3 İlk Kademe Belediyesi ile Merkez Belediye Başkanlığına bağlı 10 mahalle olmak üzere toplam 43 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler geniş bir alana yayılmıştır.

Köylerin büyük bir kısmı dağ ve tepe eteklerinde kurulmuştur. Köylerde yerleşim genellikle toplu vaziyettedir. Arazisi engebeli olan köylerin bir kısmında nüfusun şehir merkezine göç ettiği görülmektedir. Ovada bulunan yerleşim yerlerinde ise böyle bir durum söz konusu değildir.

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe nüfusu 75.119 olup, bu nüfusun 46.605?i ilçe merkezinde, 28.514?ü köylerde yaşamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunun yürürlüğe girmesiyle merkeze bağlı mahallelere dönüşen köylerin nüfuslarının ilçe merkezine dahil edilmesiyle merkezdeki nüfus 54.288 (% 72), köylerdeki nüfus 20.831 (% 28) olmuştur. İlçede 1990 – 2000 yılları arasında meydana gelen nüfus artışı merkezde % 100 köylerde % -2 toplamda % 36.7?dir. Km2 düşen kişi sayısı 50 olup, 1990 – 2000 yılları arası yıllık nüfus artış hızı % 3.7?dir.

Kaynak: Cubuk.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir