Ankara Çubuk İlçesi Hayvancılık Faaliyetleri


Hayvancılık ilçemizin en büyük gelir kaynağıdır. İlçemiz Ankara ilinin ve çevresinin en büyük hayvan pazarına sahip olup ilçemizin tüm köylerinde hayvancılık yapılmaktadır. Köylerdeki aile işletmeciliğinin yanı sıra ova köylerinde ve ilçe merkezi civarında yaygın olarak süt inekçiliği, sığır besisi ve koyunculuk yapılmaktadır. İlçemizde 30.443 besi hayvanı, 16.476 süt ineği ve 8.475 küçükbaş olmak üzere toplam 55.394 hayvan bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık olarak yıllık 21.089.280 litre süt, 1.719.960 Kg. et Ankara?ya pazarlanmaktadır. Geçimini hayvancılıkla sağlayan, hayvan tüccarlığı yapan sayısız insanımız vardır. 
Çubuk İlçesi Hayvan Mevcutları:
·  Büyükbaş (Sığır)             :      38.400 Ad.
·  Küçükbaş (Koyun-Keçi) :        8.475 Ad.
·  Kanatlı                            : 1.340.000 Ad.
·  Toplam İşletme Sayısı      :        2.450 Ad.
(Köy İşletmeleri Dahil)

   Büyükbaş Sağlık Taraması  :   39.610 Ad.
   Küçükbaş Sağlık Taraması  :     2.334 Ad.
   Kanatlı Sağlık Taraması            : 979.226 Ad.
   Arı Kovanı Sağlık Taraması:     1.020 Ad.
 

53.963 Adet büyükbaş hayvana ŞAP,   835 Anthrax., 1.254 Yanıkara, aşılamaları yapılmıştır.

ARICILIK
Köylerimizin büyük bir kısmında arıcılık yapılmakta olup, 2005 yılı itibariyle 12.550 arı kovanından 91.630 kg bal, 1.832 kg bal mumu elde edilmiştir Ankara balının isim yapmasında, ilçemizin katkısı da tartışılmaz ölçüdedir. 

İlçemizde arıcılık yeni canlanmaya başlamıştır. Arıcılık yapanların büyük çoğunluğu bu işi ikinci bir uğraşı olarak yapmaktadırlar. 

Çubuk?ta kovan adedi, bal potansiyelinin çok altındadır. Arılar ırk olarak yerlidir. Bunun yanında az da olsa Kafkas ve ve Düzce ırkı arılar da bulunur. 

İlçemize başka yerlerden gelip konaklayan arıcılar da vardır. Bahar mevsiminde gelip, kıraç, boş bir araziye yerleşirler ve çadırlarını kurarlar. Birkaç ay bekledikten sonra giderler. 

İlçemizdeki Fenni kovan sayısı toplam:12.900 adettir.  Arıcı işletme numarası (İşletme Tescil Belgesi) alan çiftçi sayısı 64 kişi olup; Seyyar Arıcı 27, Sabit Arıcı ise 252 kişidir.

Son yıla ait Arıcılık ve Ürünleri

Arı Kovanları
Ürünler
Arı Besleyen Köy Sayısı(adet)
Eski Usul Kovan Sayısı
Yeni Usul Kovan Sayısı
Bal(Kğ.)
Balmumu(Kğ.)
550
12.350
103.200
1.032
70

Son yıla ait Mevcut Kümes Hayvanları ve Yumurta Üretimi

Tavuk Sayıları
Hindi Sayısı
(Bin Adet)
Ördek Sayısı
(Bin Adet)
Kaz Sayısı
(Bin Adet)
Tavuk Yumurtası Sayısı
(Bin Adet)
Broiler
(Bin Adet)
Yumurtacı
(Bin Adet)
60
813
13
7
1.5
220.000


ORGANİZE HAYVANCILIK PROJESİ
İlçemiz merkezinde ve civarında yaygın olarak süt inekçiliği, sığır besisi ve koyunculuk yapılmakta olup, hayvan ahırlarının yerleşim merkezine yakın olması, büyük çoğunluğunun mahalle içerisinde kalması ve hayvansal atıklarının gelişigüzel depolanması meskun yerleri olumsuz olarak etkilemekte, pis koku, sinek, çevre kirliliği ve hastalıklara neden olmaktadır.

İlçemize 6 km uzaklıkta bulunan Mutlu Köyü sınırları içerisinde tespit edilen yaklaşık 240 hektar alanda Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmuş olup, dağınık vaziyette ve yerleşim içerisinde kalmış tüm ahırların burada toplanarak hayvancılık ile ilgili mezbaha, yem fabrikası, hayvan karantina merkezi ve hayvan hastanesi, et entegre tesislerinin bu alan içerisinde kurulması planlanmaktadır. Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler sürdürülmekte olup 1/5000?lik yerleşim planı ve modül projenin müteahhit firma tarafından tamamlanmasını müteakip müteşebbis teşekkülü kurularak altyapı projeleri yaptırılmaya başlanacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yeterli kamulaştırma ve altyapı ödeneğinin tahsis edilmesi halinde kısa zamanda bitirilecektir. İlçemizde 35.000 besi hayvanını barındıracak olan bu proje Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2006 yatırım programına alınarak 200.000 YTL. Kredi tahsis edilmiştir.

Kaynak: Cubuk.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir