Ankara Güdül İlçesi Ekonomisi


Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, şeker pancarı ve üzüm olup, ayrıca az miktarda elma, armut, pirinç, nohut ve mercimek yetiştirilir. İlçedeki hayvancılık tarıma göre daha çok gelişmiştir.Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. En çok kıl keçisi ve sığır beslenir. İlçe merkezi Kimir çayı vadisinin güney yamaçlarında kurulmuştur.

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra tiftik ,dericilik, leblebicilik ve ticaret Güdül ekonomisine yön veren belli başlı sektörlerdir. İlçede ekilen ürün çeşitleri ise buğday, arpa, fiğ, nohut, çeltik ve diğerleridir.

İlçede arazi dağılımı şu şekildedir:

Toplam 41.900 hektar olan arazinin % 47’si tarıma elverişli arazidir. % 39’u çayır-mera, % 8’i orman, % 6’sı diğer arazidir.

Tarım arazisi 19.693 hektar olup bunun % 70’i ekilebilmektedir. % 30’u nadasa bırakılmaktadır.

İlçede halen çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren 104 esnaf bulunmaktadır.

Kaynak: gudul.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir