Ankara Kızılcahamam İlçesi İdari ve Sosyal Durumu


İlçemiz Hükümet konağında İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Şefliği birimleri yer almaktadır.

İlçemize bağlı 105 köy iki bucak ve bir belde belediyesi vardır. Belde belediyesinde iki İlçemiz belediyesinde ise beş mahalle muhtarlığı mevcuttur. Pazar, Güvem bucağı ve Çeltikçi beldesinde Jandarma karakolları kurulmuştur.

İlçe merkezinde son yıllarda yapılan mevcut konutlar çok katlı ve betonarme yapıdadır. Yerleşim yerinin ormanla çevrili , dar bir vadi içine kurulmuş olması dolayısıyla arsa olabilecek sahaların az olması ilçenin gelişmesini engellemektedir. Kırsal alandaki konutlar ise bir veya iki katlı ahşap binalardır. Köylerden göç edilmesinden dolayı köy yerinde bulunan evlerin çoğu terkedilmiş, harap ve bakımsız kalmıştır. İlçe merkezinde son yıllarda meydana gelen nüfus artışı bu hızla devam ettiği taktirde yakın bir gelecekte yerleşim alanı sıkıntısı çekilmesi muhtemeldir.

Bu sebeple E-89 karayolunun doğu tarafındaki alanın imar planları yapılarak iskana açılmıştır. İlçenin içinden geçen Kirmir Çayının D.S.İ. tarafından Islah edilmesi halinde İskan alanı daha da genişletilmiş olacaktır.

İlçemiz mıntıkasında feodal bir yapılanma yoktur. Halkımız köylerde tarım ve hayvancılık, ilçe merkezinde ise küçük sanayi ve hizmet sektörü başta olmak üzere değişik işlerde çalışmaktadır. İlçemiz hudutlarında yoğun işgücünü istihdam edecek bir fabrika bulunmamaktadır. Halen faaliyette olan 90 ortaklı bir küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

Vatandaşa ucuz ve taze et sağlanmak amacıyla İlçemiz Belediyesi tarafından Çorak Panayırı her yıl Ekim ile Nisan ayları arasında her Pazar günleri kurulmaktadır. Burada küçük ve büyükbaş hayvan kesimi ve canlı hayvan alımı ve satımı yapılmaktadır.

İlçemizde bir adet matbaa bulunmaktadır.Geçmiş dönemlerde Bizim Yabanabat, Bizim Öz ve Yeni Ankara mahalli gazeteleri yayınlanmakta iken halihazırda yayımlanan gazete Beldemiz adı ile yayın yapmaktadır. Kızılcahamam KBRT Bölge Televizyonu ile Soğuksu Tv. Radyo isimli mahalli radyo yayınlarını sürdürmektedir.

Kaynak: Kizilcahamam.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir