Askeri Lise Başvuru Koşulları

ASKERİ LİSE BAŞVURU KOŞULLARI

Askeri Liselere girmek isteyen öğrencilerden durumları aşağıdaki maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birine, durumunun uymadığı  tespit  edilen  adaylar, sınava  alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
 • Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,   Kendisi, anne, baba ve kardeşlerinin, tutum ve davranışları  ile  yasadışı  siyasi,  irticai,     bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,  toplumca ayıp  sayılan  ve  uygun  görülmeyen  kazanç yollarında  çalışmamış  ve  halen  çalışmıyor olmak, kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak, dürüst bir yaşam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiilleri bulunmamak, şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 • Kendisi,  anne,  baba  ve  kardeşleri  dahil, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman
  aşımına  uğramış  yahut  para cezasına  çevrilmiş  veya  ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak  ya  da  soruşturma  altında bulunmamak,
 • Okuduğu okullardan ahlak ve disiplin sebepleri ile çıkarılmamış olmak,
 • Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (veli; baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir), 
 • T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Askeri Okullara  girecek  öğrenci  adaylarına  ilişkin aşağıda  yazılan  sağlık  niteliklerine  uygun olmak,  vücut  yapısı  düzgün,  her  bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs  kafesinde  şekil  bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık,  kellik,  frengi  ve  cilt  hastalığından  iz bulunmamak,  düz  taban  olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her  ne  derece  olursa  olsun  gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak,  kalp,  böbrek,  karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak sağlık muayenesinden Kara ve Deniz Kuvvetleri  Komutanlıkları  adına  Askeri Okullarda  okuyacak  adaylar  için: Sağlam,  Askeri Öğrenci Adayı Olur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Askeri Liselerde okuyacak adaylar için: Sağlam, Askeri Öğrenci Aday Olur.  Uçucu  Yetiştirilmeye  Elverişlidir. Kaydını içeren sağlık raporu almak,
 • En fazla 16 yaşında olmak
 • En az 13 yaşında olmak
 • Türkçe’yi  kusursuz  konuşmak  (dilinde pelteklik kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 • Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş ve boy (ayakkabısız) aşağıda belirtilen sınırlar çinde bulunmak,  
Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo
13 140,5 cm/  30 kg   171,5cm/67,45kg
14 146,5cm/  34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg
15 152,5cm/39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg
16 158 cm/  44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Öğretmenler Kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta 2 yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir.)
 • Yurtdışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da Haziran döneminde  doğrudan  mezun  olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek  baraj  puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken getirilecektir.)
 • Okul  bitirme  derecesi  (son  beş  yılın  ortalaması)  Askeri  liseler  için  en  az    3.50 olmalıdır.
 • Herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okuldan çıkarılmamış olmak. 
 • ÖSYM  tarafından  yapılacak  Yazılı  Sınav  sırasında  henüz  mezuniyet  sonuçları  belli olmamış  olacağından  “k”  ve  “m” maddelerinin  kontrolü  yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak, diğer seçim aşamalarına  çağrılan  adaylardan  istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen koşulları  sağlayıp  sağlamadıkları  diploma  veya  bitirme  derecesini  de  gösteren  onaylı mezuniyet  belgesinden  kontrol  edilecektir. Bu koşulları  sağlayamadığı  belirlenen adaylar, seçim aşamalarına alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir