Askerliği sporcu ertelemesi


1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ESASLAR

1. SEVK TEHİRİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:

 

Sporcuların aktif spor hayatları devam ettiği ve aşağıda belirtilen şartları taşımaya devam ettikleri sürece askere sevkleri teklif tarihinden itibaren, birer yıllık sürelerle 33 yaş sonuna kadar tehir edilir.

  a. Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular;  

    (1). İlk defa sevk tehirinde; en son yapılan Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak,

 

    (2). Müteakip sevk tehirlerinde; bir sonraki şampiyonaya kadar geçen süredeki her  erteleme döneminde yapılan uluslararası  resmî müsabakaların en az birinde takım kadrosunda bulunmak ve bir sonraki aynı şampiyonada da ilk üç dereceye girmek.  Ancak sevk tehiri süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

 

b. A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular;

 

    (1). İlk defa sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer almak,

 

    (2). Müteakip sevk tehirinde; bir önceki erteleme döneminde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde millî takım kadrosunda bulunmak. Ancak sevk tehiri süresi içinde Millî Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

 

c. Türkiye Profesyonel 1’inci ve 2’inci Futbol Liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

 

    (1). İlk defa sevk tehirinde; Türkiye profesyonel 1’inci ve 2’inci futbol liginde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak,

      (2). Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki 1’inci ve 2’inci futbol ligi müsabakalarının en az 1/3?ünde kadrosunda bulunmak.

    

ç. Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

 

    (1). İlk defa sevk tehirinde; en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda yer almak,

 

    (2). Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki resmî müsabakaların en az yarısında kadrosunda bulunmak.

 

d. Diğer Hususlar;

 

(1). Bir defada 3 aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri derhal iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha sevk tehiri teklifi yapılamaz.

 

(2). Sezon içerisinde veya sonunda , yurt içindeki bir başka takıma transfer olanlar ile geçici transfer nedeniyle bir başka takıma gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki erteleme döneminde lig müsabakalarının;

            (a) 1’inci ve 2’inci futbol liginde en az 1/3

          (b) Diğer branşlarda 1/2 ?de

takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.      

 

(3). En az iki ligi olan spor dallarında 1’inci ligde bulunan sporcuların sevklerinin tehir edilebilmesi için 1’inci ligin en az sekiz takımdan oluşması gerekir.

 

(4). Uzun süreli sakatlık geçiren (en az üç ay) sporcuların durumlarını belgelendirmeleri halinde, sevk tehirleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden sevk tehiri teklif edileceklerden (c/2) ve (ç/2) fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Ayrıca, sezon başında Futbol Federasyonunca isimleri bildirilecek üçüncü kalecilerin müteakip sevk tehiri tekliflerinde (c/2) fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.   

 

(5). Yoklama kaçağı veya bakaya iken sevklerinin tehiri teklif edilen er statüsündeki sporculardan, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların da sevkleri tehir edilebilir.

 

2. SEVK TEHİRİ TEKLİF EDİLEN SPORCU;

 

     a. Askerliğine karar aldırmış olmalıdır.

 

     b. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu?nun 86?ncı maddesine tâbi yoklama kaçağı veya 89?uncu maddesine tabi bakaya durumunda olmamalı ve/veya bu suçlardan dolayı mahkemeden ceza almamış olmalıdır.  

 

          (1) Sevk tehiri teklifleri; yükümlülerin askerlik durum belgesindeki muhtemel celp ve sevk tarihleri dikkate alınarak, en az 60 gün önce  Millî Savunma Bakanlığı?nda bulundurulur.

 

          (2) Müteakip sevk tehiri teklifleri; bir önceki sevk tehiri teklifinin ilgisi verilmek suretiyle, sporcunun sevk tehiri bitim süresinden 60 gün önce Millî Savunma Bakanlığı?na gönderilir.

 

          (3) Sevkleri tehir edilenlerin sevk tehiri süresinin bitiminden önce durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklik, teklif yapan makamlar tarafından 60 gün içinde Millî Savunma Bakanlığı?na bildirilir.

 

          (4) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili federasyon başkanlıkları dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehiri tekliflerine işlem yapılmaz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir