Askerlik müteakip erteleme tecil


Müteakip ertelemeler için vatandaşlarımızın, (erteleme süresinin bittiği yıl içindeki her hangi bir  tarihte, en geç erteleme süresi bitmeden bir ay önce) yukarıda sayılan belgeleri bizzat veya posta vasıtasıyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir.

6 aylık/ bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar, müteakip erteleme işlemi içinde bizzat başvurmak zorundadırlar.

Ertelemeleri yapılan yükümlüler, müteakip erteleme işlemleri sırasında, pasaportları değişmiş olsa bile ilk ertelemede ibraz ettikleri pasaportlarını konsolosluklarına ibraz ederler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir