Belediye Başkanı Nereye Şikayet Edilir

Belediye başkanı ve diğer belediye görevlilerinin işledikleri suçlar bakımından yargılanmasında; suçun mahiyetine göre bazı hallerde genel hükümlerin, bazı hallerde ise özel yasalarda tespit edilen usullerin izlenmesi ve ona göre şikayet ve kovuşturma yapılması gerekir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde yine genel hükümler uygulanacaktır. 

    Biz burada bir kamu görevlisi olarak belediye başkanı ve belediye görevlileri açısından, bunların kamu görevi yürütmesini dikkate alarak, soruşturma bakımından temel hükümler getiren iki kanundan bahsedeceğiz.

    Bu kanunlardan birisi, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunudur. Bu Kanun uyarınca, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; haksız mal edilmelerin denetlenmesi ve özellik taşıyan; irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında, bu suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Cumhuriyet Savcıları, bu suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya yapmakla yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla bu tür suçların işlenmesi söz konusu ise, ilgililer hakkında doğrudan Cumhuriyet savcılıklarına şikayette bulunmak mümkündür.

   Bahsetmemiz gereken ikinci Kanun ise,  4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanundur. Bu Kanuna göre, belediye başkanı ve belediye görevlilerinin görevleri sebebiyle bir suç işlemeleri halinde, yargılanmaları için ön bir izin gerekir. Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki hükme göre, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanının;

     İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakamın, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisinin, soruşturma izni vermesi gerekir.

    Bu makamlara şikayet ulaştığında,  gerekli ön inceleme yaptırılıp, belediye başkanı veya belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildikten sonra, Cumhuriyet savcılıklarınca yasal işlemlere başlanılır. Dolayısıyla bu Kanun uyarınca, yetki durumuna göre İçişleri Bakanlığına, valiliğe veya kaymakamlığa şikayette bulunulması gerekir.

    Ancak, belediye başkanı veya belediye çalışanları hakkında şikayette bulunmadan önce konunun iyice araştırılması, öncelikle görülen aksaklığın belediyeye iletilerek çözüm istenmesi en doğru yoldur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir