Çakırlar Tekkesi Tanıtım Projesi

İlçesi: İhsaniye
Köyü: Oğulbeyli
Mevkii: Döğer Beldesi’nin 5 km kuzey batısı
Konumu: Oğulbeyli Köyünün 3500 m. kuzeydoğusu, Fincanburnu Köyünün 1600 m. güneybatısında yer almaktadır.
Grubu: Anıtsal Yapılar
Nasıl Ulaşılır? İhsaniye-Döğer-Fincanburnu yolu ile Fincanburnu-Tekke arası toprak yoldan

Döğer?in kuzey batısında yaklaşık 5 km. uzaklıkta bir tepe eteğinde art arda iki kubbeli kesme taş kaplamalı dikdörtgen bir yapı olup çevresi avlu duvarıyla çevrilidir.
Art arda iki kare kesitli yapının bitişmesinden oluşturulmuş iki kubbeli bir yapıdır Dış duvarları kesme taş kaplamalı, dağ yönündeki kuzey duvarın üst kesimi moloz taşla yapılmış, üçgen biçiminde yükseltilmiştir Öbür batı uzun duvarının orta kesiminde ise iki ayrı yapının bitişme yeri belirgindir Kubbeler sekizgen kasnak üzerine oturmuştur. Biri doğu yönde biri kuzey yönde iki ayrı kapı ile iki ayrı bölüme girilir. Doğu kapısı dikdörtgen açıklıkta demir kapılı olup üst kesiminde tuğladan yalancı sivri kemer vardır. Kemer gözü doludur. Kemer üzerinde ve güney duvarda birer küçük pencere açılmıştır. Ayrıca güney duvara içte bir niş konulmuştur. Batı orta duvardaki bir pencere ile de ikinci bölümle bağlantılıdır. İçerde doğu- batı doğrultulu iki mezar vardır. Özelliği olmayan merkatlıdır. Ahmet ve Mehmet adlarında iki kişiye ait olduğu söylenmektedir. Kuzey yandaki ikinci kapı biraz aşağıda olup yandan basamakla inilerek içeri girilir. Kapı üstünde Bizans mermer balustrad devşirme taş olarak konulmuştur İçerde doğu- batı doğrultulu bir merkad olup Seyit Kemal Sultana ait olduğu söylenmektedir. Kuzey yöndeki avluda yine doğu- batı doğrultuda yan yana ve arka arkaya 8 mezar merkadi daha vardır. Bunlardan duvar dibinde olan Seyit Kemal Sultanın yakınlarından gözcü Bal?a ait olduğu belirtilmektedir Avlunun kuzey doğu köşesinde temel kalıntıları vardır Bakımsızlıktan yıkılan bu odaların zaviye özelliğinde kullanıldığı belirtilmektedir. Avluda ayrıca Bizans mimari parçaları vardır. Yapı avlu çevresindeki temellerden anlaşıldığına göre, bir zaviye özelliğinde olmalıdır. Bugün bile halk tarafından ziyaret edilmekte ve hastalar (özellikle karın şişkinliği için) tutunarak iyileşmektedir. Bu Tekkeyle 84 yaşında olduğu söylenen İsmail Aytar adlı kişi ilgilendiği belirtilmektedir. Tekkeye gelip kurban kesilmektedir. Tekke içinde ve dışında toplam 11 mezar vardır.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi, frigvadisi.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir