Çamlıburun İnleri Tanıtım Projesi


İlçesi: Emirdağ
Köyü: Y.Kurudere
Mevkii: Yukarı Kurudere köyü, Mahrumlu mahallesi
Konumu: Yukarıkurudere Köyü, Mahrumlu Mahallesinin 300 m. güneybatısı, Kurudere-Palıtlı yolunun 600 m. kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? Bayat-Derbent-Kurudere-Palıtlı yolundan

Emirdağ ilçesi, Yukarı Kurudere köyünün Mahrumlu mahallesinin 300 m güneybatısında, İnburun?un 500 m kuzeyinde, Kurudere Derbent yolunun 500 m kuzeydoğusundadır. Yedikapılar?ın 3000 m batısında, Derbent İnleri?nin 3000 m doğusunda yer almaktadır. Çamlıburun Mahrumlu İnleri olarak adlandırılan iki yerleşim biriminden birisi olup diğerinin ismi İnburun?dur. Bu iki kaya yerleşiminden İnburun güneyde Çamlıburun kuzeyde yer almaktadır.
Çamlıburun adını kayaların üst kısmında bulunan 2 adet çamdan alan, çok katlı bir kaya yerleşimi olup etrafındaki doğal oluşumlarla birlikte arkeolojik ve doğal sit olma özelliği göstermektedir. Çamlıburun İnleri?ndeki mekanlar İnburun?daki mekanlara oranla daha iyi korunmuş durumdadırlar. Zemin katta üst kata çıkış tünelinin sağında kalan bölümde L biçimli büyük bir mekan yer almaktadır. Tonoz tavanlı mekanın duvarlarına yemlikler oyulmuştur. Bu mekanla tünelin solunda kalan bölümde ise iç içe odalar yer almaktadır. Tonoz tavanlı olan bu mekanların önündeki bölümde dışa açılan bölümleri açık olan mekanların duvarlarında da yemlikler oyulmuştur. İçte kalan mekan diğerlerine oranla daha küçük olup düz duvarlı ve tonoz tavanlıdır.
Üst kata çıkış tüneli üç aşamalı olarak yapılmıştır. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 6 m?yi bulmaktadır. Üç aşamalı olan tünelin hem çıkış kolaylığı sağlanması hem de savunmaya yönelik bir amaçla yapıldığı anlaşılmaktadır. Üst kata çıkış kısmına taş kapak konularak aşağıdan gelebilecek tehlikelere karşı önlem alındığı düşünülmektedir. Tek aşamalı olmasına rağmen benzer bir çıkış tüneli de Sulu İn?deki incelemeler sırasında belirlenmiştir. Dolayısıyla Sulu İn ile aynı dönemde ve aynı amaçla yapılmış bir kaya yerleşimidir. Çamlıburun İnleri 7.- 9. yüzyıllarda yapılmış olmalıdır. Üst kata çıkıldığında sağ ve solda birer cephede uzunlamasına yine birer olmak üzere 4 mekan mevcuttur. Mekanların zemininde çok sayıda erzak deposu olarak kullanıldığı düşünülen bölümler vardır.
Tünelin hemen sağında bulunan 1 no?lu mekan basık beşik tonoz tavanlı olup güney bölümünde hafif oyularak yapılmış girintili bölüm mevcuttur. Kuzeyindeki zeminde ise erzak deposu vardır.
Tünel çıkışının karşısında yer alan 2 ve 3 no?lu odalar diğerlerine göre daha büyük yapılmışlardır. 2 no?lu odada zeminde erzak deposu olup bu depolardan birisi iç içe iki bölümden oluşmaktadır. Odanın iç kısmında ise 2 apsis biçimli bölüm yer almaktadır. Bu bölümler arasında bir sütunun olduğu ancak bu sütunun kırılmış olduğu gözlenmiştir.
Beşik tonoz tavanlı olan 3 no?lu mekanın sol ortasında dikdörtgen biçimli ağzı olan erzak deposu yer almaktadır. Odanın sağında niş ve kemerli bir bölüm olduğu, kemerin sol bölümünde kalın olarak başlayıp üst ve sağ bölüme doğru gidildikçe incelerek duvarla birleştiği belirlenmiştir.
Girişin hemen solunda bulunan 4 no?lu mekan da tonoz tavanlı olup zeminde aşağıya doğru genişleyen erzak depoları vardır.
Üst kattaki erzak depolarının kapaklı olduğu kapak taşları için oyulmuş bölümlerden belirgin olarak gözlemlenebilmektedir. Bazı duvarlarda da nişler yer almaktadır.
Çamlıburun İnleri?nden İnburun yönüne doğru yüründüğünde tonoz tavanlı, ön kısmı yıkılarak açılmış bir mekan vardır. Ayrıca bir başka mekanın da yine tonoz tavanlı ve küçük bir oda olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Yine etrafta başka mekanların yanı sıra bir de büyük sarnıç ve sarnıcın etrafında su çukurları yer almaktadır. Etrafta kaklıklar da görülmektedir.
Yedikapılar ve Sülün?ün Öreni ile Devrent İnleri arasında kalması, İnburun ile birlikte Mahrumlu İnleri?ni oluşturması ve ulaşımının kolay olması, savunma amaçlı kaya yerleşimlerine güzel bir örnek olması bakımından önemlidir.
Kaçak kazı tehlikesi ve yakınlarda taş ocaklarının bulunması Çamlıburun ve İnburun?unun geleceği konusundaki endişeleri arttırmaktadır. Doğal oluşumlarla birlikte çok katlı ve savunma amaçlı kaya yerleşimi olan Çamlıburun İnleri?nde kaçak kazılara karşı önlem alınmalı etrafındaki taş ocaklarının çalışması engellenmelidir.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi, frigvadisi.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir