Category Archives: Açıköğretim

Açık öğretim

AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ GİRİŞİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNİN KISA ADIYLA AÖF İNTERNET SİTESİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI. Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Giriş Ekranına üniversitenin sitesi üzerinden ulaşmak bazıları için oldukça zor olabiliyor. Milyonlarca öğrencisi olan bir üniversite için öğrenci girişinin daha basit bir yerde olması gerektiğini düşünmemiz hiçte haksızlık olmayacaktır. Aöf sitesi öğrenci giriş ekranına kolay ulaşım için yapmanız gerekenleri kısaca… Devamını Oku »

Üst Yönetim Stratejileri

İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere ne ad verilir?Cevap: İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere üst yönetim stratejileri denir. Bu çalışmaların odaklaştığı faaliyetler onun bütünsel olarak gelecekte varlığını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik uğraşlardır. Yaşamsal öneme… Devamını Oku »

Çalışma İlişkileri

Çalışma İlişkileri Kavramı Çalışma ilişkileri kavramı nasıl tanımlanabilir?Cevap: Çalışma ilişkileri ekonominin tüm sektörlerinde (tarım-sanayi-hizmetler); çalışan işçiler, işverenler veya onları temsil eden sendikalar ve devlet arasında bağımlı çalışmadan doğan gerek bireysel gerekse toplu ilişkilerin, taraflar arasındaki güç mücadelelerinin ve etkileşimlerin oluşturduğu sistemin adıdır. İşçi Sendikası Kavramı ve İşçi Sendikalarının Ortaya Çıkışı Sendika nedir?Cevap: Sendikalar, işçilerin ekonomik… Devamını Oku »

Disiplin

Bireysel açıdan disiplin kavramı nasıl açıklanabilir?Cevap: Bireysel açıdan disiplin, bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabasıdır. Örgütsel açıdan disiplin nedir?Cevap: Örgütsel açıdan disiplin, istenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür. Örgütsel açıdan disiplinin bireysel açıdan disiplinden temel farkı nedir?Cevap: Örgütsel açıdan disiplini bireysel disiplinden ayıran temel fark,… Devamını Oku »

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

İş Değerlemesi İş değerlemesi nedir kısaca açıklayınız?Cevap: Bir ücret sistemi kurulurken işletme içinde ücret adaletinin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Bunu sağlamak üzere öncelikle iş değerlemesi yapılmalıdır. İş değerlemesi çalışması, bilimsel temellere dayalı sistematik bir süreç izlenmesini gerektirir. İş değerlemesi ilkeleri nelerdir?Cevap: Personelin değil işin değerlenmesi Eşit işe eşit ücret verilmesi Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması… Devamını Oku »

Performans Değerleme

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmenin Kavramsal Analizi İnsan kaynakları yönetiminde performans nasıl tanımlanmaktadır?Cevap: Performans, bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır. İnsan kaynaklarında performans değerlemenin amaçları nelerdir?Cevap: Performans değerlemenin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak, Personelin eğitim gereksinimini saptamak, Terfi ve yer… Devamını Oku »

İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi

İşe Alıştırma İşe alıştırma kavramını tanımlayınız. Cevap: İşe alıştırma yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği bir işe alıştırma uyumlaştırma sürecidir. İşe alıştırma eğitimi kavramını tanımlayınız. Cevap: İşletmeye iş için başvuran bir çalışan adayının, bu dileğinin kabul edilmesinden sonra, işletmenin yeni bir çalışanı olarak işe başlayabilmesi… Devamını Oku »

İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme

İşe Alma Kavramsal Çerçeve İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?Cevap: İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bulma ve seçme ve işe alıştırmadır. Dış kaynaklardan işe almanın yararları ve sakıncaları neler olabilir?Cevap: Dış kaynaklardan işe alma örgüte yeni fikirleri aşılayabilir. Ayrıca, daha az vasıflı insanları organizasyon içinde geliştirmektense dışarıdan profesyonelleri istihdam etmek daha… Devamını Oku »

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Planlaması Kavramsal Çerçeve İnsan kaynakları planlaması işletmeye ilişkin hangi konuları kapsamaktadır?Cevap: İnsan kaynakları planlaması ilk akla geldiği biçimde bir işletme için sadece gerekli iş gücünün sayısının belirlenmesi olarak ele alınmamalıdır. İnsan kaynakları planlaması kavramı çok daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Kurumsal kaynak planlamasının… Devamını Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan kaynaklar hangi başlıklar altında toplanır?Cevap: Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu kaynakları üç başlık altında toplamak mümkündür: 1. Fiziksel kaynaklar (bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesisleri, makine, donanım, ham madde, malzeme vb.), 2. Finansal kaynaklar… Devamını Oku »