Kategori İçeriği: Yükseköğretim

Yök

Engelli veya Hasta Adayların YKS Sınavı Başvurusu

13/09/2023

Engeli olan üniversite sınavı adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı na nasıl gireceklerine dair gerekli bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Engelsiz adaylar gibi engelli binlerce vatandaş ta üniversite sınavına girebiliyor. Fakat engelli adayların sınava girebilmeleri için kendilerinden istenilen bazı evraklar var o evrakların tamamlanması halinde sınava girişlerinde kendilerine kolaylık sağlanmaktadır. Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için;… Devamını Oku »

BİTKİ KORUMA bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİTKİ KORUMA Programın Amacı Bitki koruma programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Bitki koruma programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai… Devamını Oku »

BİLİM TARİHİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLİM TARİHİ Programın Amacı Bilim tarihi programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyecek araştırıcılar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Bilim tarihi programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk çağ felsefe tarihi, mantık, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim… Devamını Oku »

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Programın Amacı İş hayatı ve toplumsal yaş**ın, bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi, bilgisayar sistemlerinin kurulması,çalıştırılması ve onarımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Matematik,teknik resim,temel elektronik,lojik devreler,elektronik devreler,endüstriyel elektronik,nümerik,bilgisayar programlama,mikrobilgisayar,istatistik,muhasebe,pr ogramlama teknikleri, işletme ve uygulamalı mühendislik gibi dersler okutulmaktadır.… Devamını Oku »

BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ Programın Amacı İş hayatı ve toplumsal yaş**ın, bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi, bilgisayar sistemlerinin kurulması,çalıştırılması ve onarımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Matematik,teknik resim,temel elektronik,lojik devreler,elektronik devreler,endüstriyel elektronik,nümerik,bilgisayar programlama,mikrobilgisayar,istatistik,muhasebe,pr ogramlama teknikleri, işletme ve uygulamalı mühendislik gibi dersler okutulmaktadır. Çalışma… Devamını Oku »

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Programın Amacı İş hayatı ve toplumsal yaş**ın, bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi, bilgisayar sistemlerinin kurulması,çalıştırılması ve onarımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Matematik,teknik resim,temel elektronik,lojik devreler,elektronik devreler,endüstriyel elektronik,nümerik,bilgisayar programlama,mikrobilgisayar,istatistik,muhasebe,pr ogramlama teknikleri, işletme ve uygulamalı mühendislik gibi dersler okutulmaktadır. Çalışma Alanları… Devamını Oku »

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Programın Amacı Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem… Devamını Oku »

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Programın Amacı Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı,işleyişi, projelendirilmesi,geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Yazılım, donanım,bilgisayar ağları ve yapay zeka üzerinde çalışmalar yapılır. Eğitimin ilk yıllarında; matematik,genel fizik,kimya,bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı doğrusal cebir dersleri verilir. İlerleyen yıllarda sistem programcılığı ve donanımı ile ilgili uzmanlık… Devamını Oku »

BESLENME VE DİYETETİK bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BESLENME VE DİYETETİK Programın Amacı Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra… Devamını Oku »

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Programın Amacı Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji,… Devamını Oku »

BASKI SANATLARI bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BASKI SANATLARI Programın Amacı Baskı sanatları programının amacı çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini çağın teknolojik gelişimi doğrultusundaki sanat anlayışı ile bütünleştirebilecek elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Öğretimin ilk yılında temel sanat eğitimi dersi, bölümün özelliği doğrultusunda ağırlıklı olarak verilir. Daha sonraki yıllarda, yine alanın özelliğine göre, sanat becerisini ve sanat kültürünü… Devamını Oku »

BASIM VE YAYIMCILIK bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BASIM VE YAYIMCILIK Programın Amacı Haberin kaynağından başlayarak basın ve yayım aşamasına kadar olan temel bilgi ve uygulamaları, süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerilere yönelik eğitim ve araştırma yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Temel gazetecilik ve habercilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal Politika, Kamu Maliyesi, hukuk, siyaset bilimi,halkla ilişkiler,sosyoloji,yazışma teknikleri,sosyoloji, yazışma teknikleri,sosyal… Devamını Oku »

BANKACILIK VE FİNANS bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BANKACILIK VE FİNANS Programın Amacı Bankacılık ve finans alanında çalışacak elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Muhasebe, işletme ekonomisi,işletme,iktisat,para ve banka,ticari yazışma,vergi teorisi ve uygulaması, bilgi işlem ve programlama, dış bankacılık ve iflas hukuku, borçlar hukuku, matematik, istatistik, kambiyo sistemleri ve mevzuatı ve sermaye piyasası gibi dersler okutulmaktadır. Çalışma… Devamını Oku »

BANKACILIK bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BANKACILIK Programın Amacı Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Bankacılık programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk… Devamını Oku »

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ Programın Amacı Sularda yaşayan canlıların hayatını ve özelliklerini incelemek, avlanma yöntemlerini belirlemek, ürünlerini değerlendirmek ve işleme teknolojisi,gemi yapımı,onarımı, yönetimi, sualtı tekniği ve kıyı kaptanlığı konularında eğitim ve araştırma yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Matematik,fizik, kimya,zooloji,botanik,balık biyolojisi,mühendislik mekaniği,teknik resim,oşinografi,iç su balıkları ve yetiştiriciliği,deniz meteorolojisi,balıkçı gemileri ve donanımı,deniz ürünleri yetiştiriciliği, gemicilik, balık avlama… Devamını Oku »

BAHÇE BİTKİLERİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

BAHÇE BİTKİLERİ Programın Amacı Bahçe bitkileri programının amacı, bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve pazarlanması konularında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Programında Okutulan Belli Başlı Dersler Bahçe bitkileri programında matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temel derslerden başka; tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki… Devamını Oku »

ARŞİVCİLİK bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

ARŞİVCİLİK Programın Amacı Arşivcilik programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge… Devamını Oku »

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ Programın Amacı Eski uygarlıkları araştırmak,incelemek ve bunları yeryüzüne çıkarmak amacıyla eğitim ve araştırma yapar. Klâsik Arkeoloji:Anadolu ve Anadolu dışında gelişmiş olan Yunan, Roma ve Antik uygarlıkları araştırır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Mitoloji,Ege Arkeolojisi,Arkaik Çağ keramiği, Antik şehircilik,Hellenistik Çağ, Mimarlık Tarihi, Kazı Teknikleri,Müze uygulamaları,Etrüsk Sanatı, Tarihi Coğrafya,Prehistoryaya giriş, bilgisayar destekli arkeoloji,… Devamını Oku »

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI Programın Amacı Arap dili ve edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim yapılmaktadır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Arapça metin uygulamaları, dilbilgisi, Arapça konuşma, Arapça okuma ve yazma, Arapça kolay metinler, tarihi… Devamını Oku »

ANTROPOLOJİ bölümü hakkında bilgi

13/09/2023

ANTROPOLOJİ Programın Amacı Antropoloji (insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaş**ın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapar. Antropoloji bölümündeki programlar ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir: Fizik Antropoloji:… Devamını Oku »