Ehliyet Almak Başvurmak için eğitim öğrenim şartları


EhliyetMotorlu Taşıt Sürücü Belgesi Almak Başvurmak için eğitim öğrenim şartları kanunlarda şöyle belirtilmiştir:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 5 temmuz 2006 tarihinden  itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

Yukarıda ki değişiklikten sonra, artık ilkokulu mezunları ehliyet alabilecekler .
 

Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler  ? İlkokul diploması olanlar ,
  ? Ortaokul terk tastiknamesi olanlar ,
  ? Hizmet içi eğitim 2. kademe diploması olanlar ,
  ? Dışardan bitirmek için ilköğretime kayıt olanlar,(en az 19 yaş)
  ? İlköğretim mezunu olanlar,,

  ? Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,
  ? Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir