ERBAŞ VE ER OLARAK ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL FAKÜLTE , AKADEMİ VE ENSTİTÜLERİ BİTİRENLERİN YEDEK SUBAY ADAY ADAYLIĞINA GEÇİRİLMESİ.


a. Erbaş ve er olarak askerlik görevlerini yapmakta iken en az dört yıl süreli yüksek okul, fakülte, akademi ve enstitüleri bitirenler;

(1) Bitirdikleri okula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin noterden tasdikli bir sureti, noter onaylı TAAHHÜTNAME ve bir dilekçe ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat ederler.

(2) Birlik Komutanlığı, bu müracaatı başvuru sahibinin yerli askerlik şubesi başkanlığına gönderir.

(3) Yerli askerlik şubesi başkanlığı, ön incelemeyi müteakip, ilgilinin, kütük kayıt sureti, askerlik kararı, diploma sureti, TAAHHÜTNAME ve dilekçesini Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderir.

(4) Askeralma Dairesi Başkanlığında yapılan inceleme sonucunda, durumuna uygun olan başvuru sahibinin, daha önce er olarak alınmış olan askerlik kararı yedek subay aday adayı olarak değiştirilir ve birlik komutanlığından geçici terhisi istenir.

b. Geçici terhisleri yapılan bu yükümlülerin askerlik şubelerine müracaatlarında askerliklerine yedek subay aday adayı olarak karar alınır ve ilk yedek subay celbinde sevke tâbi tutulurlar.

c. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan test ve mülâkat sonucu;

(1) Yedek subay adayı statüsüne ayrılanlar, daha önce er olarak yapmış olduğu hizmet sayılmayarak, yedek subay olarak 12 ay tam hizmete tâbi tutulurlar.

(2) Kısa dönem er statüsüne ayrılanlardan;

         – Daha önce er olarak yaptığı hizmeti yedek subay hizmet süresinin yarısı olan altı ay ve daha fazla olanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca doğrudan terhis edilirler.

         – Daha önce er olarak yaptığı hizmet altı aydan az olanlar, tertip edildikleri birliklerine katılırlar ve hizmetini altı aya tamamlayanlar, birlikleri tarafından terhis edilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir