Tag Archives: doğum bildirim süresi

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi hakkında bilgi

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.