Tag Archives: eğitimi

Lojistik Elemanı mesleği hakkında bilgi

TANIM İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir. GÖREVLER –  Dağıtım işlemleri kapsamında; dağıtım sözleşmesi yapılması, sevk talimatı alınması, ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkiyat planlaması,… Devamını Oku »

Lastik Üretim Teknisyeni mesleği hakkında bilgi

TANIM   Lastik hammaddelerini üretime hazırlayıp, lastik hamurunu ve katmanlarını oluşturan, çeşitli karışımlarda çözelti hazırlayabilen, laboratuvar analizlerini yapan, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen pişirme ve presleme işlemlerini, fiziksel kontrolleri yapan, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. GÖREVLER Lastik Üretim Teknisyeni; –    Lastik hamuru hammaddelerini karıştırır, –    Lastik katmanlarını oluşturur,… Devamını Oku »

Lastik Teknikeri Elemanı mesleği hakkında bilgi

TANIM     Lastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi faaliyetlerinde bulunan kişidir. GÖREVLER   Lastik üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun şekilde hazırlar, Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, lastik hammaddelerini, reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar,… Devamını Oku »

Laboratuvar Teknisyeni Elemanı mesleği hakkında bilgi

TANIM Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır. GÖREVLER –       Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar, –       Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar, –      … Devamını Oku »

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Her türlü kitap ve kırtasiye ürünlerini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir. GÖREVLER –       Satılacak ürünlerin cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır, –       Ürünlerin raflara yerleştirir, vitrin düzenler, –       Satacağı ürünün özelliklerini bilir, –       Müşteriyi karşılar, müşterinin istediği ürünü gösterir, tanıtır, –       Kararsız müşteriyi satın almaya teşvik eder, –       Müşteri tiplerine uygun satış tekniklerini… Devamını Oku »

Kütüphaneci mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM   Kütüphaneye gelen; kitap, süreli yayın, video-kaset ve ses kasetleri ile bilgisayar disketlerini konularına göre sınıflayan, bunları koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir. GÖREVLER –          Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar, –          Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı… Devamını Oku »

Kuyumcu (Altın ve Gümüş İşleme) mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Kuyumculuk, değerli maden ve taşlardan takı ve süs eşyası yapma sanatıdır. Kuyumcu ise; tüketici isteklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak tasarım yapan, altın, gümüş gibi kıymetli metal ve alaşımları eriterek döküm yapan, plaka veya tel haline getirildikten sonra, işleyerek ziynet eşyası meydana getiren kişidir. GÖREVLER –       Yapılacak süs eşyalarını (takıları) tasarlar ve resmini çizer,… Devamını Oku »

Kuru Temizlemeci mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Kirlenmiş deri ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi, tekstil ürünlerinin boyanması, kolalanması ve ütülenmesi işlemlerini yapan kişidir. GÖREVLER –            Müşterinin getirdiği ürünü kontrol ederek alır, müşteriye, teslim edeceği tarihi, fiyatı bildiren bir fiş verir, –            Müşteri kayıtlarını tutar, –            Teslim alınan eşyayı numaralandırır, –            Yapılacak işlemlere göre ürünleri ayırır, –            Ürüne göre temizleme tekniğini belirler, –           … Devamını Oku »

Kule Vinç Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Paletli, raylı  ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini  yapan   kişidir. GÖREVLER      – Kule vinç operatörü; –    Kule vincin genel kontrolünü yapar,  – Yürümeyi gerektiren durumlarda kule vincin ayak bağlantılarını çıkarır, -Vincin ayak bağlantılarını takar, – Yükü kaldırır, – Yükün aktarılacağı yönü tesbit eder, – Yükü gideceği yere götürür,  – Yükü bırakır, –… Devamını Oku »

Kuaförlük/Cilt Bakımı Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM   Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili  eğitim veren kişidir. GÖREVLER   Kuaförlük, güzellik konusu ve cilt bakımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kuaförlük-Cilt… Devamını Oku »