Tag Archives: görevleri

Kuaförlük ve Güzellik Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili  eğitim veren kişidir.     GÖREVLER Kuaförlük, güzellik konusu ve cilt bakımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.… Devamını Oku »

Kozmetik Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM     Kozmetik ürünlerin üretiminde, pazarlama, tanıtım ve satış alanlarında çalışan ara insan gücüdür GÖREVLER Kozmetik üretiminde kullanılan hammaddelerin tespitini yapar, Kozmetik üretiminde kullanılan suyun mikrobiyolojik kontrollerini yapar, En az maliyetle, en kaliteli kozmetiğin üretiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, Kozmetik üretiminde kullanılan alet ve malzemelerin doğru ölçüp, ölçmediğini izler, bunlarla ilgili kayıtları tutar, Üretilen kozmetik… Devamını Oku »

Kooperatifçilik Meslek Elemanı mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM   Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir.      GÖREVLER Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde satma vb.), güç ve kaynaklarını birleştirerek “Kooperatif” adı verilen bir tür ortaklık kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar, Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla… Devamını Oku »

Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyeni mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Endüstriyel üretimdeki işlemlerin kontrolü (mamulün üretim sürecinin ölçümü) amacıyla otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemlerini kullanan, bakımını yapan, bozulanları onaran ve çalışmalarını sağlayan kişidir. GÖREVLER   –          Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak, kontrol cihazlarının programlarını yapar ve işletir, –          Robotik sistem öğelerini kurar ve çalıştırır, –          Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini yapar, –         … Devamını Oku »

Kontrol Sistemleri Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Endüstride kullanılan makinelerde ve motorlu araçlarda; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin, bakımını yapan, bozulanları onaran ve çalışmasını sağlayan kişidir. GÖREVLER –          Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak, programlanabilir kontrol cihazlarının programını yapar ve kontrol eder, –          Basıncı, ısıyı ölçen ve ayarlayan aletlerin düzenli bakımını yapar, –          Bozulan aleti söker, onarır, yeniden ayarlar,… Devamını Oku »

Kontrol Mühendisi mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM   Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. GÖREVLER –    Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, –    İşletilmesi için gereken malzeme ve teknik elemanı belirler, –    Sistemin kurulmasını sağlar, denetler, –    Mevcut sistemleri teknolojik gelişmelere göre yeniler. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER –          Kağıt, kalem, ampermetre, voltmetre, işaret üreteci, osiloskop, kontrol kalemi,… Devamını Oku »

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımını yapan kişidir. GÖREVLER          –  Atölyede, üretim için kullanılan makineleri yerleşim planına göre düzenler, –  Makinenin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımını yaparken, yağ değişimini ve gerekirse parça değişiminin yapılmasını sağlar, –  Arızalı makineyi inceleyerek arıza tespitini yapar, –  Makinedeki çeşitli ayarları (iğne-çağnoz ayarları) yapar. KULLANILAN ALET… Devamını Oku »

Kimyager (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM   Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir.                   GÖREVLER –    Maddelerin niteliği ile saflık derecesini inceler, –    Bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler, –    Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşmasını araştırır, –    Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirir,               –   … Devamını Oku »

Kimya Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM     Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile  ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kimya  öğretmeni, bu program çerçevesinde; –                     Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,… Devamını Oku »

Kimya Teknisyeni (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi

TANIM Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişidir.           GÖREVLER –          Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde her türlü kimyasal analizin ön hazırlıklarını yapar. –          Laboratuvar uygulamaları için iş organizasyonu yapar. –          Numune alarak numunenin fiziksel kontrollerini yapar. –          Analizlerde kullanmak üzere çözeltiler… Devamını Oku »