Tag Archives: kurban bayramı

Kimler kurban kesebilir kesmelidir

Kimler kurban kesmelidir? Kısaca hali vakti yerinde olanlar, yani zenginler kurban keserler. Bunun ölçüsü ise temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, kendisini zengin kılacak kadar malı mülkü bulunmaktır. Böyle olan malın mülkün üzerinden, zekatta olduğu gibi bir yıl geçmesi de gerekmez. Bir kimseye kurbanın vacip olması için şu şartlar gereklidir: 1- Müslüman olmak 2- Hür, akıllı ve… Devamını Oku »

Kurban neden niçin niye kesilir kesilmelidir

Kurban ne için kesilir? Hac Suresinde Allah (cc): “kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah’a ulaşmaz, ama sizin takvanız Allah’a ulaşır” (22/37). Dendiğine bakıldığında, kurban kesmenin asıl amacının Allah’ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu anlaşılır. Bunun anlamı, Allah isterse en değerli malımızı dahi O’nun yoluna feda edebiliriz, demektir. Tıpkı Hz. İbrahim’in İsmail’i kurban… Devamını Oku »

Kurban kesmenin dini hükmü yükümlülüğü nedir nelerdir

Kurban kesmenin dini hükmü nedir? Kevser Suresindeki emrin bir başka manaya da gelme ihtimalinden ötürü, alimlerin çoğu kurbanın kesin bir farz olmadığı kanaatine varmışlardır. Hanefiler ise bu emrin, kesin yapılması gereken bir talepte bulunduğu, ancak bu farklı yorum ihtimaline bakarak buna inanmayanın dinden çıkmayacağı kanaatine varmışlardır. Böyle yapılması kesin olarak istenen, ama mahiyeti konusunda başka… Devamını Oku »

Kurban ne demektir anlamı manası

Kurban ne demektir? Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Buradan hareketle, kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği mallardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için boğazlamak demektir.

Kurban bayramı 2009 – 2010 hakkında bilgi

İslam?da Kurban ve Kurban Bayramı: Ibrâhim aleyhisselâm , Bâbil?den hicret ederken Nemrûd?a ve putperest Keldâni kavmine; ?Ben, Rabbimin bana emrettiği yere hicret ediyorum. Rabbim beni doğru yola ulaştırır.” (Sâffât sûresi: 99) diyerek oradan ayrılmıştı. Bu hicretinde Allahü teâlâya niyâzda bulunarak kendisine salih bir evlâd ihsân etmesini istemişti. Bu duası üzerine Allahü teâlâ ona, evlâd olarak,… Devamını Oku »