Etiket: Meslek Rehberi


Zoolog mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. GÖREVLER Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırıcı olarak çalışan zoolog; –          Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler, –          Hayvanların anatomik ve fizyolojik… Devamını Oku »

Ziraat Mühendisi mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları,… Devamını Oku »

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü  öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. GÖREVLER Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle, kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.   Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde; –          Çocuğa kişilik… Devamını Oku »

Zeytin İşleme Teknisyeni mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır. GÖREVLER –       Zeytin çeşitlerinin tanınması, hasat ve zeytinleri işletmeye alma ile ilgili işlerde görev alır. –       Makineleri üretime hazırlar, – Sofralık zeytinin (siyah zeytin, yeşil zeytin)… Devamını Oku »

Zeytin Endüstri mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır GÖREVLER –    Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli… Devamını Oku »

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.             GÖREVLER –          Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, –          Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar, –          Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, –          PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde… Devamını Oku »

Yönetici Sekreter mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir. GÖREVLER –          Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır, –          Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır, –          Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, –          Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar, –          Gelen yazıları… Devamını Oku »

Yönetici mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden  sorumlu  kişidir. GÖREVLER   Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi, –          Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,   –         … Devamını Oku »

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir. GÖREVLER –    Müşterilerin isteklerini alır, –    İstekler doğrultusunda maliyeti hesaplar ve müşteriye bildirir, –    Alınan istekler doğrultusunda malzemeyi satın alma, pişirme ve müşteriye iletme işlerinde görevli üniteleri görevleri doğrultusunda bilgilendirerek hizmetin zamanında ve kaliteli olarak yerine getirilmesini sağlar, –    Hizmetin… Devamını Oku »

Yer Hostesi mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini  yapan  kişidir. GÖREVLER   –          Yolcunun bileti ve bagajlarını alarak uçağa binebilmesi için geçiş numarası ve bagaj etiketi verir, –          Yurtdışına giden yolcuların pasaport, davetiye vb. belgelerine bakar ve eksik işlemleri tamamlaması amacıyla ilgili yerlere yönlendirir, –          Yolcuların uçağa binmesi için gerekli… Devamını Oku »

Yeminli Mali Müşavir mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.) GÖREVLER –          Meslek elemanlarının… Devamını Oku »

Yağ Teknikeri mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev  yapan kişidir. GÖREVLER    Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre; –    Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder, –    Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar, –    Çıkan yağı laboratuarda inceler, –    Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması… Devamını Oku »

Yazılım Mühendisi mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her  alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan   kişidir. GÖREVLER –         Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar, –         Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar, –          Tasarım yapar, –         Program yazar, –          Programı test eder, –          Yazdığı programda  eksiklik varsa düzeltir,… Devamını Oku »

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi amaçlı yat seferleri düzenleyen kişidir.   GÖREVLER Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı; –    Günün ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, işletmeyi en karlı biçimde yönetir, –    Marina işletmeciliği ile yat… Devamını Oku »

Yapımcı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM . Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır   GÖREVLER Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır, Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler, Yapımı gerçekleştirilecek program… Devamını Oku »

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, bordür, parke taşı, PVC, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) bir projeye plana göre kaplayarak yapıların dayanıklı, kullanışlı ve estetik görünmesini sağlayan meslek elemanıdır. GÖREVLER –       Proje ve diğer şartnameleri inceler. –       Kaplama yapılacak duvar ve zemin yüzeylerini düzenler.… Devamını Oku »

Yapı Yalıtımcısı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarrruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri  yapan kişidir. GÖREVLER  Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda; –          Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar, –          Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını… Devamını Oku »

Yapı Yalıtım Teknisyeni mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir. GÖREVLER Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar, –    Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araç-gereç ve ekipmanın… Devamını Oku »

Yapı Ressamı mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Mühendisler tarafından tasarlanan yapı projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilen ve maket yapabilen kişidir. GÖREVLER –    İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar, –    Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar, –    Tasarımı yapılan… Devamını Oku »

Yapı Ressamlığı Öğretmeni mesleği hakkında bilgi

05/12/2021

TANIM   Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Yapı Ressamlığı meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Yapı Ressamlığı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yapı Ressamlığı öğretmeni, bu program… Devamını Oku »