Tag Archives: nüfus sayımı

İstanbul Avcılar İlçesi Sosyal, Nüfus, Ekonomik ve Kültürel Durumu

Ekonomik durumu : Avcılar ilçemizde sanayi tesislerinin gelişmesiyle balıkçılık, bağcılık ve tarım tarihe karışmış bunların yerini sanayi, ticaret ve rekreasyon(eğlence-dinlenme)almıştır. Avcılar’da başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere irili ufaklı 250’den fazla sanayi tesisi faaliyettedir. Buna göre nüfusun %40’ından fazlasını işçiler, %10’unu bölge esnafı ve küçük çapta memur kesimi oluşturmaktadır. Sağlık durumu : Devlete… Devamını Oku »

Adıyaman ili nüfus yapısı

Adıyaman şehrinin kuruluşundan, Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde şehir hakkında sağlıklı bilgi arşivlerden elde edilememiştir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1517-1520 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre Adıyaman’da 79 erkek, 1540 nüfus sayımında ise 173 bekar erkek nüfus yaşadığından söz edilmekte kadın nüfusun sayıma dahil edilmediği anlaşılmaktadır. Nüfusun her geçen yıl artmakta olduğu düşünülürse de azalma… Devamını Oku »

Adıyaman ili nüfusu hakkında bilgi

Adıyaman ilinin 1997 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 690.386’dır. Bunun 394.268’i şehirlerde 284.731’i köylerde yaşamaktadır. 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında ise İl genel nüfusu 810.260 olarak tespit edilmiştir. Adıyaman İl Merkezi nüfusu ise 282.510’dur. Köylerde ise toplam 223.776 kişi yaşamaktadır. 2008 yılı Tüik verilerine göre toplam nüfus 582.762 kişidir. Bu kişilerin… Devamını Oku »