Tag Archives: PROTOCOL

PROTOCOL ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Protokol, iki bilgisayarın birbirlerine veri yollarken izledikleri biçim, veri aktarma formudur. Protokoller bilgisayara alt düzey kodlar yollayarak iki makina arasındaki iletişimi sağlar.  Protokolİki bilgisayar arasında mesaj alışverişi sırasında kullanılacak mesaj yapıları. Bilgisayar arası iletişimde iki bilgisayarın uyması gereken iletişim kuralları.   ve kurallara protokol denir.