Etiket: RESMİ KURUMLAR


Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hakkında bilgi

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ülkemizde önemli yaralanmalar ve ölümlerle biten adli olay olarak nitelendirilen durumlar için detaylı araştırmalar yaparak davaların ve olayların çözümünde oldukça başarılı sonuçlara ulaşan bir kurum olarak hizmet vermektedir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı  sadece mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca kendilerine  yollanan adli tıpla alakalı konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek, adli tıp uzmanlığı… Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı hakkında bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Türk halkının adalet kavramı ile ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Adalet Bakanlığı bakanlıklar arasında en önemli bakanlıklardan birisi olmakla beraber vatandaşların yaşantılarında meydana gelebilecek hukuki durumlarda adaleti sağlayabilmek üzere çalışmaktadır. Adalet Bakanlığının kuruluş amacı; Adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Konuları

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:        a) T.C Anayasası:           1) Genel esaslar,           2) Temel hak ve ödevler,           3) Devletin temel organları,       b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,       c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,      e) Halkla ilişkiler ve davranış… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Şekli Süresi ve Eğitim Sonunda Yapılacak Sınav

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme eğitim programları kendi personeli için kurumları tarafından düzenlenebileceği gibi Büyükşehirlerde, Büyükşehir ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer il belediyelerindeki belediyelerde  il belediyesinin düzenlediği kurslara personelini gönderebilir. Bu uygulamayı seçen belediyeler sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar.        Eğitim; Günde yedi saat olmak üzere en… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin İlanı Değerlendirilmesi ve Eğitime Alınma

Belediyelerin itfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir.              Belediyenin personel birimi tarafından, Atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi ve derecesi, Sınava girecek personelde aranacak şartlar, Son başvuru tarihi, Sınavın yapılacağı yer ve tarih,       Belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay… Devamını Oku »