Etiket: Ssk


Emekli adaylarına emsal mahkeme kararı

05/12/2021

Anadolu Ajansının haberine göre SGK ya bağlı olarak çalışanlara emeklilik için müjde sayılabilecek bir mahkeme kararı verildi. Artık İşverenlerin ödemedikleri sigorta primleri emekliliğe engel olmayacak. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işverenden her zaman primleri tahsil edebileceğinden, işverenden primlerin henüz tahsil edilmemiş olmasının sigortalıya aylık bağlanmasına engel olmadığına hükmetti. İzmir’de bir çalışan Karşıyaka… Devamını Oku »

sigorta sicil no sorgulama

05/12/2021

Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigortalılık Tescil Kaydı Sorgulama sayfasında Sigortalı olduğu söylenilen kişilerin SGK ya kayıtlarının yapılıp yapılmadığını sigortalarının başlatılıp başlatılmamalarını kontrol etmek amacıyla sigorta kayıtlarını SGK nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekleri web sayfası aşağıda bulunmaktadır. Bu sgk ( ssk ) sicil no sorgulama sayfası artık eDevlet işlemleri kapsamında Trukiye gov tr bünyesine alınmıştır. Ve bu işlem için eDevlet… Devamını Oku »

Sigortalı hastalardan istenen evraklar

05/12/2021

SGK olarak tek çatı altında birleşen  SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur” mensubu hastalar,  ayaktan veya yatarak  tedavileri için bazı hastanelere sevksiz başvurabilirler.Hastaların beraberlerinde getirmeleri  gereken belgeler şunlardır: SSK 1-Sağlık Karnesi 2-Nüfus Cüzdanı (TC. Kimlik No) 3-Vizite Kağıdı (Sadece Aktif Çalışan SSK’lının kendisinden istenmektedir) BAĞ-KUR 1-Sağlık Karnesi 2-Nüfus Cüzdan (TC. Kimlik No) EMEKLİ SANDIĞI 1-Sağlık Karnesi 2-Nüfus… Devamını Oku »

işsizlik maaşının kesileceği durumlar

05/12/2021

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLECEKTİR? İşsizlik ödeneği; Kurum tarafından mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde teklif edilen bir işin haklı bir neden olmaksızın reddedilmesi, İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışıldığının tespit edilmesi, hallerinde kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak… Devamını Oku »

işsizlik maaşının süresi

05/12/2021

NE KADAR SÜRE İLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENECEKTİR? İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür. 1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması, 2- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödenmiş olması, 3- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci… Devamını Oku »

işsizlik maaşı hesaplama

05/12/2021

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ŞEKİLDE HESAPLANACAK VE NASIL ÖDENECEKTİR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisi olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde günlük olarak hesaplanan işsizlik ödeneği aylık olarak, her ayın sonunda ödenmektedir. Kanun gereğince, işsizlik ödeneği miktarının asgari ücretin netini geçmesi mümkün değildir. İşsizlik ödeneği,… Devamını Oku »

işsizlik sigortasının faydaları

05/12/2021

İŞSİZLİK SİGORTASININ POTANSİYEL FAYDALARI NELERDİR? İşsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.Ülkeler, işsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir kayıplarını tazmin edici politikalar uygulamak zorundadırlar. Bu politikaların temel araçlarından birisi de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası aşağıdaki potansiyel faydaları… Devamını Oku »

işsizlik sigortası nedir

05/12/2021

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilgiler İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? TANIMI ANLAMI  İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta… Devamını Oku »

Ssknın sağladığı imkanlar

05/12/2021

1. Sağlık yardımları yapılır, 2. Geçici iş göremezliğiniz halinde günlük ödenek verilir, 3. Sürekli iş göremezliğiniz halinde gelir bağlanır, 4. Gerekli görülmesi halinde tedaviniz için protez araç ve gereçleriniz sağlanır,takılır,yenilenir ve onarılır. 5. Yurt içinde herhangi bir yerde tedaviniz yaptırılır, 6. Yurt içinde gerekli tedaviniz sağlanamıyorsa yurt dışındaki tedavi imkanlarından yararlanırsınız, Ayrıca hak sahiplerinize; 7.… Devamını Oku »

Ssk askerlik borçlanması

05/12/2021

Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir. Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.   Askerlik Borçlanma işlemi için;     Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesini doldurup kurumunuza onaylatıp, tarayıcıdan geçirerek… Devamını Oku »

Sigortalı işe Giriş Bildirgesi

05/12/2021

 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE DAİR AÇIKLAMALAR                                                          1.        Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır. 2.        Sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkot numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası… Devamını Oku »

sigortalı işten ayrılış bildirgesi

05/12/2021

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ (4/1-c kapsamındaki sigortalı için) AÇIKLAMALAR 1.       Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun  4/1-c bendi kapsamında çalışan  sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Bu belge; a.       Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının… Devamını Oku »

Sigortalılık Muafiyet Belgesi

05/12/2021

SSK SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR             Bu Belge;  1)      Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine, 2)     … Devamını Oku »

isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi

05/12/2021

SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR:   1- Bu belge, 5510 sayılı kanunun 50 nci maddesine göre, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin Kuruma müracaatları amacıyla kullanılır. 2- İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için:    – Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerine tabi hükümler saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de yasal olarak ikamet etmek,   – 18 yaşını doldurmuş… Devamını Oku »

Aydın ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta aydinsgim@sgk.gov.tr Fax (0-256)212 04 33 Telefon (0-256)212 70 01 Adres AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET BULVARI NO : 62 AYDIN

Artvin ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta artvinsgim@sgk.gov.tr Fax (0-466) 212 27 58 Telefon (0-466) 212 1784-1785-4938-4998 Adres ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  ORTA MAH. MİRALAY ŞÜKRÜBEY CAD.NO:37 08000 ARTVİN

Antalya ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta antalyasgim@sgk.gov.tr Fax (0-242) 345 17 36- 345 44 92 Telefon (0-242) 310 46 46 Adres ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SOKULLU CD. ÜÇGEN MAH. NO:1 ANTALYA

Ankara ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta ankarasgim@sgk.gov.tr Fax (0-312) 466 71 57 Telefon (0-312) 457 81 00 Adres ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Bulvarı No:225 ANKARA

Amasya ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta amasyasgim@sgk.gov.tr Fax (0-358) 252 72 36 Telefon (0-358) 252 74 56 Adres AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Şeyhcui Mah. Macit Zeren Cad. 05089/AMASYA

Afyon ssk sosyal sigortalar güvenlik kurumu iletişim bilgileri

05/12/2021

AFYON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü   Elektronik Posta afyonsgim@sgk.gov.tr Fax (0-272) 213 76 88 Telefon (0-272) 213 76 86-87 Adres AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO:27 AFYONKARAHİSAR