Etiket: tecil


Askerlik ertelemesi tecilinde 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN 35/G MADDESİNE GÖRE BİR YILLIK ERTELEMEYE TABİ ÜLKELER

29/11/2021

01. ARNAVUTLUK 02. BULGARİSTAN 03. ÇEK CUMHURİYETİ 04. ÇİN HALK CUMHURİYETİ 05. HIRVATİSTAN 06. KAZAKİSTAN 07. KIRGIZİSTAN 08. KKTC 09. KUVEYT 10. LETONYA 11. LİTVANYA 12. MISIR 13. POLONYA 14. ROMANYA 15. RUSYA 16. SLOVAKYA 17. SLOVENYA 18. SURİYE 19. UKRAYNA 20. YEMEN

Askerlik müteakip erteleme tecil

29/11/2021

Müteakip ertelemeler için vatandaşlarımızın, (erteleme süresinin bittiği yıl içindeki her hangi bir  tarihte, en geç erteleme süresi bitmeden bir ay önce) yukarıda sayılan belgeleri bizzat veya posta vasıtasıyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir. 6 aylık/ bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar, müteakip erteleme işlemi içinde bizzat başvurmak zorundadırlar. Ertelemeleri yapılan yükümlüler, müteakip erteleme işlemleri sırasında, pasaportları değişmiş… Devamını Oku »

Askerlik ertelemesi tecilinde gemi adamları için gerekli belgeler

29/11/2021

a. Donatan veya vekili tarafından düzenlenen, mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir.) b. Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti. (denizci kütüğü kaydını, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin… Devamını Oku »

Yurt dışındakilerin askerlik ertelemesi tecili işveren için gerekli belgeler

29/11/2021

a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi, b. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerinde, işveren olduğunu kanıtlayan belge, c. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre işyerinin niteliğini belirten belge, ç. Umuma mahsus pasaport.

Yurt dışındakilerin askerlik ertelemesi tecili işçiler için gerekli belgeler

29/11/2021

a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi, b. Çalıştığı işyerinin, işvereni tarafından düzenlenmiş, fiilen çalıştığını gösteren belge, c. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası veya malûliyet yardımı alanların, ilgili makamlardan bu yardımı aldıklarını kanıtlayan belge, ç. İşsiz veya malûl olduğu halde, eşinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların, durumlarını gösteren… Devamını Oku »

Yurt dışındakilerin askerlik ilk ertelemesi tecili

29/11/2021

Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir. Gemi adamları erteleme işlemini yaptırmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler. İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımız,… Devamını Oku »

Yurt dışındakilerin askerlik ertelemesi tecili

29/11/2021

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın ; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (38 yaşın doldurulduğu yılın… Devamını Oku »

Yıllar itibari ile 29 yaş sınırında olduğundan dolayı askerlikleri ertesi yıla terk edilmeyecek doğumlular

29/11/2021

YIllar İtİbarİ İle 29 yaŞ sInIrInda olduğundan dolayI askerlİklerİ  ertesİ  yIla terk edİlmeyecek doğumlular: Yıl Doğum Tarihi 2005 1976 2006 1977 2007 1978 2008 1979 2009 1980 2010 1981 2011 1982 2012 1983 2013 1984 2014 1985 2015 1986 2016 1987 2017 1988 Örnek-1: 1981 doğumlu yükümlü 01.01.2000 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 1999… Devamını Oku »

Askerlik ertelemesinde orta ve yükseköğretim kurumlarındaki azami öğrencilik süreleri

29/11/2021

Orta ve yükseköğretİm kurumlarIndakİ  azamİ öğrencİlİk sürelerİ: Öğretim kurumu Eğitim öğretim süresi Azami öğrencilik süresi Orta öğretim kurumları Yıl Sömestr-dönem Yıl Sömestr-dönem 3 6 5 10 4 8 6 12 Yüksek öğretim kurumları 2 4 4 8 4 8 7 14 5 10 8 16 6 12 9 18

Askerlik sevkleri tehir edilenlerin dikkatine

29/11/2021

Sevkleri her ne sebeple olursa olsun  tehir edilenlerden, sevk süresinin bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanlar (29 yaş sınırı içinde bulunmak kaydıyla) ertesi yıla bırakılırlar. Sevkinin tehirine talep etmeyerek, askere gitmek isteyenler sevk tehir süresi içinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler.(Bakaya kalanlar dahil), Öğrenci iken askere gitmek için dilekçe ile talepte bulunanların askerliklerine karar alınır ve askere… Devamını Oku »

iki üç yıllık yüksek okul ve fakülte ile yüksek okul terkler için askerlik sevk tehir süreleri

29/11/2021

İKİ – ÜÇ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNLARI İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL TERKLER  DOĞUM 2-3 YILLIK OKUL MZ. VEYA FAK/ YÜK.OK.TERK YILI   TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.   SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ   ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH 1988   2006 28/84?ÜNCÜ MADDE 31 Aralık 2009 2010 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE 86?NCI MADDE 31 Aralık 2009 02 Ocak… Devamını Oku »

Lise mezunları için askerlik sevk tehir süreleri

29/11/2021

  LİSE MEZUNLARI     DOĞUM LİSEDEN MEZUNİYET YILI   TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.   SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ   ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH 1988   2006 28/84?ÜNCÜ MADDE 31 Aralık 2010 2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE 86?NCI MADDE 31 Aralık 2010 02 Ocak 2011 2007 28/84?ÜNCÜ MADDE 31 Aralık 2010 2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE… Devamını Oku »

Askerlik öğrenci ertelemesinde sevk tarihleri

29/11/2021

1111 sayılı askerlik kanununun 36 ncı maddesi gereğince; lise ve dengi okul mezunlarının, askerliklerine karar aldırarak dilekçe ile talep etmeleri durumunda işleme tâbi oldukları doğumluların sevk tarihinden itibaren 2 yıl, 2-3 yıllık yüksek okul mezunu veya 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte terklerin ise, 1 yıl süreyle sevkleri tehir edilir.

Askerlik öğrenci ertelemesinde çıraklık meslek eğitimi

29/11/2021

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; yurt içinde 23 yaşını tamamladıkları yılın 31 Ekim tarihine, yabancı ülkelerde ise eğitimin bitimini takip eden 31 Ekim tarihine kadar, yurt içinde çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri, yabancı ülkelerde konsolosluk veya çalışma ataşeliklerince doldurulup onaylanan belgeye istinaden ertelenir.

Askerlik öğrenci ertelemesinde yurtdışında öğrenim görenler

29/11/2021

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmesi durumunda altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Askerlik öğrenci ertelemesinde azami öğrencilik süreleri

29/11/2021

Hazırlık sınıflarında geçen süreler azami öğrencilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, okulun yönetmeliğinde belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtlarını donduranların bu süreleri, bir dönem/sömestr olsa bile tam yıl olarak kabul edilmekte ve öğrencinin lehine değerlendirilerek azami öğrencilik süresine ilave edilmektedir. Bu süre hiçbir zaman iki yıl veya dört dönemi (sömestr) geçmez. İşledikleri disiplin suçları sebebiyle en az… Devamını Oku »