Tag Archives: tüm madenler

Zeolit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

ZEOLİT Zeolitlerin endüstriyel alanlarda kullanılabildiği 1940’lı yıllarda ortaya konulmasına rağmen tali mineral olarak volkanik kayaçların boşluk ve çatlaklarında bulunduğunun bilinmesi kullanımlarını sınırlamıştır. Ancak 1950’li yıllardan sonra denizel ve gölsel tüflerin de zeolit içerdiklerinin saptanmasıyla, doğal zeolitlerin kullanım alanları hızla genişlemiştir. Zeolitlerin başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri olan; iyon değişikliği yapabilme adsorbsiyon ve buna bağlı moleküler… Devamını Oku »

Talk madeni kullanım alanları hakkında bilgi

TALK Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir. 1. Seramik Sanayinde: Talkın ısı ile genleşme özelliğinin… Devamını Oku »

Barit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

BARİT Öğütülmüş baritin en önemli kullanım alanı sondaj sektörüdür.  Dünya barit üretiminin %  85-90’ı bu sektörde kullanılmaktadır. Baritin yoğunluğunun yüksek olması, aşındırıcılığının düşük olması, yüksek basınç ve ısıya karşı stabil olması, manyetik özelliğinin olmaması, çeşitli kaynaklardan kolay ve uygun maliyetle elde edilebilmesi sondaj sektöründe yaygın olarak tüketilmesini sağlamaktadır. Cam endüstrisinde değişik baryum bileşikleri kullanılmaktadır. Özellikle… Devamını Oku »

Grafit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

GRAFİT Doğal grafit tek başına veya diğer bazı malzemelerle karıştırılıp, şekillendirilerek, sayılamayacak kadar çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Yağlayıcı olarak, elektrik sanayinde, dökümcülükte, boyacılıkta, elektronik malzeme yapımında, izole tesislerinde, motorlarda, kurşun kalem yapımında ve daha birçok alanda grafitten yararlanır. En önemli kullanım alanı ise, çelik sanayi ve elektro metalurji sanayi’dir. Grafitin kullanım alanına göre, genellikle şekli… Devamını Oku »

Sepiyolit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

SEPİYOLİT Özgül yüzey alanı ve buna bağlı yüksek absorpsiyon özelliğinden dolayı sepiyolitin başlıca kullanım alanları şunlardır; 1. Koku giderici olarak çiftlik ve ahırlarda; evcil hayvanlar ve ahır hayvanlarının atıklarının emilmesi ve koku giderilmesi için zeminlerde (pet-litter), 2. Tarım ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak, 3. Madeni esaslı yağlar, nebati yağlar ve parafinlerin rafinasyonunda, 4. Atık su… Devamını Oku »

Nadir toprak elementleri kullanım alanları hakkında bilgi

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ Nadir toprak elementlerinin çeşitli şekillerde (metal, oksit, tuz) tüketildiği alanlar başlıca 4 grupta toplanabilir. 1. Seramik ve cam sanayi, 2. Metalurji sanayi, 3. Petrol katalizörü, 4. Diğerleri. Her gruptaki ayrıntılı kullanım alanları aşağıda verilmiştir. Nadir toprak elementlerinin kullanım alanları:   Kullanım  Alanı   Karışık   La Ce Pr Nd Sm Eu  Gd  Tb Dy … Devamını Oku »

Alunit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

ALUNİT Kuvars içeriğinden dolayı antik çağlarda değirmen taşı olarak kullanılan alunit cevherleri, 13. yüzyılda ilk kez Izmir-Foça’da şap üretimi için kullanılmıştır. Günümüzde ise, Al-sülfat (Al2(SO4)3) şapa tercih edilmektedir. Diğer taraftan alunit cevheri, değerli bir potasyum gübresi (K2SO4) kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca amonyum sülfat veya fosfatla karışık gübre üretiminde kullanılmaktadır. Alunit ve aluüminyum sülfatın kullanım alanları… Devamını Oku »

Vermikülit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

VERMİKÜLİT Genleştirilmiş vermikülitin en önemli kullanım alanları, yapılarda ve hafif yapı malzemeleri imalinde, ısı yalıtım ve zirai uygulamalardır. Vermikülit içeren karışımlar ve alçılar, yapılarda ateşe dirençli muhafaza elemanı, ses yalıtkanı, nem ve su yoğunlaşmasına karşı koruyucu, panel duvar, beton duvar ve tavanlarda dekoratif malzeme olarak ta kullanılmaktadır. Kaba taneli vermikülitler, ara duvar bölmeleri arasında ve… Devamını Oku »

Pomza madeni kullanım alanları hakkında bilgi

POMZA Pomza başlıca 3 sektörde kullanılır; 1. İnşaat sektöründe 2. Çeşitli sanayi sektörlerinde aşındırıcı olarak 3. Tarım sektöründe Pomza, ülkemizde ve dünyada geniş anlamda inşaat sanayinde kullanılmaktadır. ülkemizde üretilen pomzanın %  90’ı yurt içinde inşaatlarda kullanılmaktadır. Pomza, perlitin kullanıldığı alanların genellikle tümünde kullanılır. Perlit gibi genleştirmek için enerji ve yatırım gerekmediğinden, inşaat sektöründeki kullanımı son… Devamını Oku »

Perlit madeni kullanım alanları hakkında bilgi

PERLİT Perlit en yaygın olarak kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Perlitin tüketim alanları başlıklar halinde aşağıda verilmektedir. 1. Inşaat Sektörü.     a. Perlitli sıvalar     b. Perlit agregalı hafif yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcılı)     c. Perlit agragalı hafif yapı elemanları     d. Isı ve ses yalıtıcı gevşek dolgu maddesi olarak perlit kullanımı     e. Yüzey döşemelerde ısı ve ses… Devamını Oku »