Hava Harp Okulu Başvuru Koşulları


Nasıl Hava Kuvvetlerine katılırım diyorsanız işte size şartlar.

HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

 • 2008 Yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı?na (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek puanı almış olmak,

 • Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
  (1) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  (2)       11058 Fen Lisesi
  (3)       11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  (4)       11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  (5)       11066 Özel Fen Lisesi
  (6)       11025 Özel Lise
  (7)       11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  (8)       30028 Lise Programı
  (9)       30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  (10)     50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  (11)     50019 Öğretmen Lisesi,
  Fen Bilimleri alanından mezun olmak,

 • Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu), diğer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olanlar (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)

 • Haziran 2008 yılında mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.) veya dönemine bakılmaksızın 2006 ve 2007 yılında mezun olmak.

 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90?ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okulu?na girmeye hak kazanacaktır.

 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;

  • Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
  • Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
  • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
  • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

 • Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

 • “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

 • Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir