Hava Harp Okulu Başvurusu için Gerekli Belgeler


GEREKLİ BELGELER

Başvurunuzu yaptıktan sonra, seçim aşamalarına katılmak üzere okula davet edildiğinizde, Hava Harp Okulu tarafından doldurulmak üzere size gönderilen formlar ile birlikte getireceğiniz diğer belgeler, aşağıda belirtilmiştir;

a. Hava Harp Okulu tarafından gönderilen formlar:

 1. FORM 1 Veli muvafakatnamesi ve Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) eğitimine katılmak için İstek Belgesi,
 2. FORM 2 Okul Durum Belgesi,
 3. FORM 3 Aile Resimleri Formu,
 4. FORM 4 Kişisel ve Aile Bildirim Belgesi,
 5. FORM 5 Nüfus Cüzdanı Sureti, 
 6. FORM 6 Nüfus Kayıt Bilgileri Formu,
 7. FORM 7 Öğrenci Aile Bilgi Fişi (adayın kendi el yazısı ile doldurulacak, baba ve anneye ait fotoğraflar son 3 ay içinde çekilmiş olacak),

b. Temin edeceğiniz diğer belgeler:

 1. Nüfus Hüviyet Cüzdanı’ nın aslı,
 2. Nüfus Müdürlükleri’ nden alınan ” Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti “,
 3. Okul bitirme diploması ya da okul tarafından onaylanmış fotoğraflı diploma sureti ya da lise mezuniyet kolunu ve mezuniyet derecesini belirtir, Okul Müdürlüğü’ nden onaylı “Geçti Belgesi”,
 4.  Mahali Cumhuriyet Savcılığı’ ndan alınan “İyi Hal Kağıdı”(sabıka kaydı),
 5.  Resmi Kurumdan onaylı kan grubunu belirten belge,
 6.  Başvuru yılı içinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğrafınız,
 7. Eğer varsa, mülakat sırasında göstermek üzere THK, TÜBİTAK, Ortaöğretim ve Sporla ilgili başarı belgeleriniz.

Öğrenci adaylarından İNTİBAK EĞİTİMİ safhasının bitimi ve YEMİN TÖRENİ’ ni takip eden ilk 30 gün içinde, noterce onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet; veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar.

 • Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz.
 • Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir