Hopa gümrükler muhafaza başmüdürlüğü telefonları iletişim


HOPA GÜMRÜKLER MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

TELEFON NUMARALARI

ALAN
ADI VE SOYADI : ÜNVANI : KODU: HARİCİ: DAHİLİ: FAKS :

 

Başmüdür 0466 3514073 3512615

0466 3512176 112

0466 3515139 112

Kaç.İsth.Tak.Nrk.Muh.Md. Güm.Muh.Müd. 0466 3512176 133

” ” ” ” 0466 3515139 133

” ” ” ” 0466 3715241 3715243

Güm.Muh.Böl.A. 0466 3715218

Merkez Güm.Muh.Müd. ” ” 0466 3512176 137

” ” ” ” 0466 3515139 137

Sarp Güm.Muh.Müd.lüğü ” ” 0466 3715107 3715006

” ” ” ” 0466 3715244

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir