ilk okul mezunlarının ehliyet alma durumu şartları


ilkokul mezunlarının ehliyet alabilmesi için gerekli düzenleme ve şartlar aşağıda kanun maddelerinde açıkça görülmektedir:

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5537                                                                                                     Kabul Tarihi : 30/6/2006

             MADDE 1 ? 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?c) Sağlık şartları:

             Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.?

             MADDE 2 ? Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             ?GEÇİCİ MADDE 20 ? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.?

             MADDE 3 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir