İstanbul Avcılar İlçesi Sosyal, Nüfus, Ekonomik ve Kültürel Durumu

Ekonomik durumu :
Avcılar ilçemizde sanayi tesislerinin gelişmesiyle balıkçılık, bağcılık ve tarım tarihe karışmış bunların yerini sanayi, ticaret ve rekreasyon(eğlence-dinlenme)almıştır. Avcılar’da başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere irili ufaklı 250’den fazla sanayi tesisi faaliyettedir. Buna göre nüfusun %40’ından fazlasını işçiler, %10’unu bölge esnafı ve küçük çapta memur kesimi oluşturmaktadır.

Sağlık durumu :
Devlete bağlı diğer sağlık kuruluşları da mahallelerimizdeki sağlık ocaklarıdır. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda klinik ve büyük özel hastaneler açılmıştır. Bunlar ilçede yaşayan insanların ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaktadır.

Kültür durumu :
Avcılar İlçemizde bir çok Eğitim-Öğretim kurumları vardır.Bu kurumların içinde, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü büyük öneme sahiptir.Kampüste Mühendislik, Veterinerlik, İşletme Fakülteleri, Teknik Bilimler Yüksek Okulu bulunmaktadır.Ayrıca her türlü sosyal faaliyetlerin düzenlendiği Kültür Sarayımızda da ücretsiz kurslar verilerek, çeşitli etkinlikler gösterime sunulmaktadır.

Sosyal durumu :
Avcılar İlçemiz yakın zamana kadar sosyal yönden fazla zengin değildi.Artan nüfus artışı beraberinde bölgeye çeşitli sosyal tesislerin kurulmasına olanak sağlamıştır.İstanbul Üniversitesi kampüsünün buraya taşınması ile Avcılar’a yeni bir hareketlilik ve canlılık gelmiştir ve bölgedeki sosyal hayatı önemli ölçüde zenginleştirmiştir.Ambarlı sahil şeridinde çok sayıda kafeterya, eğlence merkezleri, balık lokantaları vb. büyük ölçüde sosyal bir canlılık yaratmaktadır.

Nüfus durumu :
Türkiye’nin her bölgesinden gelen insanlar Avcılar’a yerleşmiş bulunmaktadır. Hızla gelişen ilçemizin nüfusu da hızla artmakta ve inşaat sektörü bölgenin en kuvvetli sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir.1934 yılında 340 kişi olan nüfusu 1940 yılında 1222 kişiye çıkmıştır. 1945 yılında yani 2. Dünya Savaşı sırasında ise nüfusu 1730 kişi olmuştur. Zaten 1945 yılında nüfusunun bu kadar artmasının nedeni olarak da bölgeye yerleştirilen askeri birlikler olduğu sanılmaktadır. Çünkü savaştan sonra nufus birden 1130 kişiye düşmüştür.
Avcılar İlçesinde 1950 yılına kadar nüfus artışı genel değerlerin altında kalmışsa da bu artış 1950 yılından sonra hızlı bir ivme kazanmıştır. 1959 yılında yakıt dolum tesislerinin yapılması: 1964 yılında TEK Ambarlı Termik santralinin kurulması bu nüfus artışını etkileyen ilk faktörler olmuştur.
Günümüze doğru gelindiğinde, örneğin 1990 yılında bölgenin nüfusu 126.282 kişi olmuş; son yapılan 1997 yılı nüfus sayımında ise bölge 214.383 kişilik bir yerleşim durumuna gelmiştir. Son olarak 2000 yılında yapılan Nüfus sayımına göre ilçemiz 235.113, Adres Kayıt Sisteminde yapılan nüfus sayımına göre 13/03/2008 tarihi itibariyle 323.596 kişi ilçemizde ikametgah etmektedir.

Mahallelere göre nüfus dağılımı;

Mahalle Adı Yüzölçümü(Hektar) 1997 Yılı Nüfüsu 2000 Yılı Nüfusu Nüfusu (13/03/2008)
Ambarlı

176,68

31,696

32,632

36,005

Cihangir

378,14

27,009

33.920

44,711

Denizköşkler

157,62

36,245

34,533

42,773

Firüzköy

1082,65

22,252

31,523

17,260

Gümüşpala

115,05

26,622

23,491

34,302

M.Kemal Paşa

95,28

19,150

24,058

35,221

Merkez

85,65

30,180

26,065

31,364

Tahtakale

1129,44

10,557

14,310

19,920

Üniversite

284,06

8,120

11.267

16,056

Yeşilkent

342,91

3,552

3,314

45,984

Toplam

3847,48

214,383

235,113

323,596

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir