Kpss hakkında bilgi

KPSS ‘ye girecek tüm adaylara ışık tutacak çok önemli bilgileri memuruz.net editörleri sizin için araştırdı. İşte yaş mevzuat vb. tüm sorularınız ve cevaplarımız

KPSS NEDİR?

● KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl öSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS, 2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir

2. KPSS” YE girmek için yaş sınırlaması var mıdır?

● Alt yaş sınırı : Devlet Memurları Kanunu’nun da, devlet memuru olmanın ön koşulu olarak “18 yaşını tamamlamış olmak” sayılmıştır.

● üst yaş sınırı : öSYM’ce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde, (DHMİ Genel Müdürlüğü gibi Mevzuatında yaşa ilişkin hüküm bulunan istisnai birkaç kurum dışında) kadro ve pozisyonlara Başvurabilmek için üst yaş koşuluna ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kamu Kurumlarında üst yaş sınırı konulmasına ilişkin taleplere, Devlet Personel Başkanlığı’nca izin verilmemektedir. özetle, adaylar -emeklilik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 50 yaşında bile olsalar KPSS” YE başvurabilir ve puanlarının tutması halinde devlet memuru olabilirler.

3. KPSS (A) Grubu kadrolarda yaş sınırlaması var mı?

● Kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS (A) Grubu kadroları için yaş şartı, kendi özel yönetmeliklerinde düzenlenmektedir. Uygulamada genel olarak, “30 yaşından gün almamış olmak” şeklinde yer almaktadır. Ancak, bazı kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde yaş şartı “35 yaşından gün almamış olmak” şeklinde düzenlenmiştir.

4. öğretmenlik için yaş sınırı kaçtır?

● Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendine göre, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun anlamı, MEB tarafından öğretmen alımlarına yönelik başvuruların alındığı tarih esas alınarak belirlenmektedir.

 

 

5. Sınavın geçerlilik süresi nedir?

 

 

● KPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınav yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. Geçmiş yıllarda KPSS’nin geçerlik süresi uzatılmıştır. Kamuda görev almak isteyenlerin, sonuçları 2 yıl geçerli olacağı düşünülerek öğrenim düzeylerine göre KPSS” ye girmesi gerekir.

 

 

6. Askerde olan adaylar sınava girebilirler mi?

 

 

● Sonuçlar 2 yıl geçerli olduğundan, askerdekilerin KPSS” ye girmesinde bir engel yoktur. Askerdeki adayların birliklerinden izin alıp sınava girmeleri mümkündür.

 

 

7. Devlet memurları tekrar KPSS” YE girme şansı var mı?

 

 

● Evet var. Kamu personeli olan kişiler tekrar KPSS” ye girerek atanabilirler.

10. KPSS öĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

● Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında genel yetenek – genel kültür sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı yapılır. 

Hemşire öğretmen olabilir mi?

● Evet. Lisans mezunu Hemşireler Sağlık Meslek Liselerine belirtilen 11 ana branşa atanabilmektedirler.

● Atamalarda KPSSP 10 puanı aranmaktadır. Bu nedenle öğretmenliği düşünen hemşirelerin KPSS Lisans’ın Cumartesi öğleden sonraki bölümünde yer alan Eğitim Bilimleri testini de almış olması gerekmektedir.

● UYARI : Ancak öğretmen ataması yapılabilmesi için sağlık meslek liselerinde öğretmen ihtiyacı oluşması ve bu ihtiyacın MEB tarafından kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

● Hangi bölümlerin öğretmenlik için başvuruda bulunabileceğini öğrenmek için Maksimum Fakülte”yi arayabilirsiniz.

11. HEMŞİRELERİN öĞRETMEN OLARAK ATANMASI İçİN TEZSİZ YüKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK ŞART MI?

● Bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesi için adayların tezsiz yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir. MEB eğer ihtiyacı tezsiz yüksek lisans yapanlar arasından karşılayamazsa bu halde tezsiz yüksek lisans yapmayanlar, KPSS”de 75 ve üzeri puan almak koşuluyla başvuru yapabilecektir.

15. KPSS SINAVINDA HANGİ ADAY HANGİ SORULARI çöZECEK?

● Lise ve meslek yüksek okulu mezunu olarak sınava giriyorsanız, Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerini yanıtlayacaksınız.

● öğretmenlik için bu sınava giriyorsanız, cumartesi sabah ve cumartesi öğleden sonraki oturumlara katılacaksınız. Dolayısıyla Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerini çözmelisiniz.

● A grubu Kadrolara başvuracaksanız ( İİBF, Siyasal, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası ilişkiler vb. mezunları) Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ek olarak Pazar günkü testlerden sizinle ilgili olanları çözeceksiniz. Bunun için öncelikle başvuracağınız kadro için belirlenen test ağırlıklarını öğrenmelisiniz.

● Meslek türleri ve test ağırlıkları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Maksimum Fakülte”yi arayabilirsiniz.

● Adaylara; lise, ön lisans ve lisans mezunu olmalarına göre 3 farklı düzeyde Genel Yetenek ve Genel Kültür testi uygulanacaktır.

 

16. DERS AĞIRLIKLARI:

Genel Yetenek testi :

● Türkçe 30 soru

● Matematik 30 soru olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır. 

Genel Kültür testi :

● Tarih 30 ,

● Coğrafya 18 ,

● Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler 12 sorusu olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

Genel Yetenek bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?

● Türkçe %50

● Matematik % 50

Genel Kültür bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?

● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%40)

● Türkiye Coğrafyası (%30)

● Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15)

● Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10)

● Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo- Ekonomik Konular (%5)

17. KPSS – A GRUBU ADAYLAR HANGİ BRANŞ TESTLERİNİ çöZMELİ?

● A grubu adayların KPSS’ de hangi testleri çözmesi gerektiği konusu birçok adayın kafasını karıştırmaktadır. öğretmen adaylarının atanması sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgiliyken, A grubu adayların karşısında 100′ e yakın kurum bulunmaktadır. Her kurum işe alacağı kişide farklı nitelikler aramaktadır.

● Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Maksimum Fakülte”yi arayabilirsiniz

18. SINAVA HAZIRLIKLA İLGİLİ PüF NOKTALARI

● Genel Yetenek Genel Kültür testi KPSS’ ye giren tüm adaylar için kaçınılmaz bir testtir. 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür testini çözmeyen adaylar için hiçbir puan türü hesaplanmayacak, dolayısıyla aday sınava girmemiş sayılacaktır. Ayrıca, GYGK testinin 120 sorudan oluşması ve bir sorunu en az 0,1 katsayı ile çarpılmasından dolayı puan hesaplanmasında GYGK testi belirleyici rol oynamaktadır.

● Adaylar en çok Matematik ve Tarih testlerinde zorlanmaktadır. Bundan dolayı tüm adayların bu iki branşa daha çok dikkat etmesi doğru olacaktır.

● Yabancı dil testi bazı kadrolar için baraj niteliği taşımaktadır. Adaylar başvuracakları kadro için yabancı dil şartı aranıp aranmadığını Kılavuzdaki dipnotlardan öğrenmelidirler.

● Sınava hazırlıkta doğru kaynakların seçilmesi adayların başarısını belirleyecektir.

● KPSS sınavının soru tarzı yoruma dayalı sorulardan ziyade, bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktadır. Ancak, yoruma dayalı sorular da bulunmaktadır.

● KPSS sınavlarında benzer sorular sıklıkla gelebilmektedir. önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka gözden geçirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir