Kuaförlük/Cilt Bakımı Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili  eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

 

Kuaförlük, güzellik konusu ve cilt bakımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kuaförlük-Cilt Bakımı ve güzellik bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde;

–          Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

–          Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

–          Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

–          Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

–          Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, 

–          Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–          Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere  görev yapar,

–          Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

–          Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

–          Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımı vb.),

–          Çeşitli boylarda toka, pens, fırça ve tarak, saç kesme makası, bigudi, fön makinesi,

–          Epilasyon aleti, manikür, pedikür aletleri, masaj aletleri, her türlü cilt bakım ürünleri, büyüteç vb.,

–          Kuaförlük ile ilgili araç ve gereçler,

–         Cilt bakımı ile ilgili araç ve gereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Kuaförlük-Cilt Bakımı ve güzellik bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kuaförlük-Cilt Bakımı ve güzellik bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

–          Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

–          Görme duyusu ve renk algısı gelişmiş,

–          Estetik görüş sahibi,

–          Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence dayanıklı,

–          Yenilikleri izleyebilen,                           

–          Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı yaratabilen,

–          Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–          İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–          Dikkatli, işine özen gösteren,

–          İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–          Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–          Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–          Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

–          Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kuaförlük- cilt bakımı ve güzellik bilgisi öğretmeni sınıfta, uygulama salonunda ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü olup, saç kılı ve boya yüzünden biraz kirli ve kokuludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kuaförlük ile cilt bakımı ve güzellik branşında kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde çalışırlar.     

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, (Ankara) Mesleki Eğitim Fakültesi “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

–       Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–       Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için  yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak,

–       Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını  tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı, Cilt Bakımı ve Güzellik , / Cilt Bakımı ve Kuaförlük bölümünden  mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp   “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Cilt Bakımı ve Güzellik,  Kozmetik Teknolojisi, Kuaförlük ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince; genel kültür dersleri yanında, Cilt Bakımı ve Uygulaması, Mesleki Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Kimya, Epilasyon, Tırnak Bakımı, Elektrik ve Makine Bilgisi, Saç Bakımı ve Yapımı, Makyaj, Yüz ve Vücut Masajı, İş Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Mesleki Resim, İlk Yardım, Sahne ve Objektif  Makyajı, Girişimcilik ve İşletme Bilgisi dersleri ile öğretmenlik mesleği formasyon derslerini alırlar. Son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

–          Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

–          Kendi işlerini kurabilir, güzellik ve kuaför salonu açabilirler.

                                    – Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

–   Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

–          Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

–          Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

–          Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

–          Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan branş öğretmenleri  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

–          Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili eğitim kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir