Kurban bayramı 2009 – 2010 hakkında bilgi


İslam?da Kurban ve Kurban Bayramı:

Ibrâhim aleyhisselâm , Bâbil?den hicret ederken Nemrûd?a ve putperest Keldâni kavmine;

?Ben, Rabbimin bana emrettiği yere hicret ediyorum. Rabbim beni doğru yola ulaştırır.” (Sâffât
sûresi: 99) diyerek oradan ayrılmıştı. Bu hicretinde Allahü teâlâya niyâzda bulunarak kendisine
salih bir evlâd ihsân etmesini istemişti. Bu duası üzerine Allahü teâlâ ona, evlâd olarak, İsmâil
aleyhisselâmı verdi. Bu hususda Kur’ân-ı kerimde meâlen şöyle buyruldu: “(İbrahim
aleyhisselâm); ey Rabbim! Bana sâlihlerden bir oğul bağışla ki dâvet ve tâatte yardımcım ve
gurbette mûnisim olsun (diye duâ etti). Biz de ona (küçüklüğünde âlim , büyüklüğünde)
hâlim bir oğul müjdeledik. Vaktâ ki o çocuk Ibrâhim’in yanında koşmak çağına yetişti. (Yâni
yedi veya on üç yaşına bastı.) Ibrâhim (a.s.) ona dedi ki: “Oğulcuğum! Ben rüyâmda seni
boğazladığımı gördüm. Bu hususda re’yin, kanâatin nedir?” Oğlu ona şöyle dedi:
Babacığım! Sana ne emrediliyorsa yap! Inşâallah beni (emrolunduğun şeye)
sabredenlerden bulacaksın. Vaktâ ki, bu sûretle ikisi de, (baba-oğul) Allahü teâlânın emrine
teslim oldular. Ibrâhim, çocuğu yüz üstü yatırdı. Biz ona şöyle nidâ ettik; “Ey Ibrahim! Gerçekten
rüyâna sadâkat gösterdin. Şüphe yok ki biz (İbrâhim’i, oğluna kurban etmekten muaf tutup ve
bol mükâfât verdiğimiz gibi) ihsân sahiplerini de ihsânları sebebiyle işte böyle mükâfâtlandırırız.
Muhakkak ki bu (muhlis ile muhlis olmayanı ayıran) açık bir imtihandı. Ve ona (Ibrâhim’e) bir büyük
kurbanlık (semiz koç) bedel verdik. Yine ona, sonradan gelenlerin Ibrâhim’e selâm
etmeleri olan güzel bir senâyı, övgüyü bıraktık. ihsân sahiplerini işte böyle mükâfâtlandırırız.” (Sâffât

sûresi: 100-110)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir