Lastik Üretim Teknisyeni mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Lastik hammaddelerini üretime hazırlayıp, lastik hamurunu ve katmanlarını oluşturan, çeşitli karışımlarda çözelti hazırlayabilen, laboratuvar analizlerini yapan, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen pişirme ve presleme işlemlerini, fiziksel kontrolleri yapan, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GÖREVLER

Lastik Üretim Teknisyeni;

–    Lastik hamuru hammaddelerini karıştırır,

–    Lastik katmanlarını oluşturur,

–    Lastik hamuru hammaddelerine, lastik hamuruna, çelik korda, çelik tele, kord bezine uygulanan testleri yapar,

–    Mamul araç lastiğini oluşturur,

–    Lastiğin bakım ve onarımını yapar,

–    Polimer malzemeleri inceler,

–    Organik bileşiklerin analizini yapar,

–    Organik bileşiklerin özelliklerini belirler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Yarı otomatik veya otomatik tipte lastik imal makineleri, pres makineleri, mikserler, eksturuderler, kalenderler, pişirme makineleri

–    Tartı, cetvel, gönye gibi ölçüm aletleri ile ölçü kapları,

–    Doğal ve sentetik kauçuklar,

–    Çekme-uzama cihazı, reometre, kül fırını, etül, shoremetre, erime noktası cihazı, dansimetre, anilin noktası cihazı, viskozimetre, mikroskop, refraktometre gibi laboratuvar test cihazları,

–    Çinko oksit,  magnezyum oksit, kalsiyum oksit, stearik asit, çinko karbonat

–    Tekstil kord çelik kord gibi lastik takviye malzemeleri

–    Laboratuvarlarda kullanılan cam malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Lastik Üretim Teknisyeni olmak isteyenlerin;

–    Görsel belleği gelişmiş,

–    Yönergeyi izleyebilen,

–    El ve parmak becerisi ile göz-el koordinasyonu gelişmiş,

–    Çabuk ve doğru karar verebilen,

–    Stres altında çalışabilen,

–    Rutin işlerde uzun süre çalışabilme yeteneğine sahip,

–    Dikkatli ve tedbirli,

–    Bedence sağlam ve uzun süre ayakta durabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Lastik Üretim Teknisyeni kapalı alanda görev yapar. Mesleğin icra edildiği ortam laboratuvar ortamı olabileceği gibi tozlu, kokulu, gürültülü ve kimyasal maddelerin bulunduğu imalat sahaları da olabilmektedir. Yapılan işin çok fazla tehlikesi yoktur. Ancak, yapılacak en küçük bir hata makine kazalarına veya zehirli maddelerden etkilenmeye neden olabilmektedir.

Birinci derecede uğraş konusu makinelerdir. Yapılan faaliyetlerin başında imal etme, kullanma, çalıştırma gelmektedir. Diğer çalışanlarla iletişim halindedir. Tam gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma ve hafta sonu çalışması söz konusudur. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Lastik üretim teknisyeni; lastik, plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikalarda ve atölyelerde iş bulabilir. Kauçukla üretim yapan alanlar çalışma alanlarıdır. Kendi iş yerini açabileceği gibi lastik ve plastik üretimi yapan fabrikalar ve atölyelerde iş bulabilir.

Otomotiv endüstrisi geliştikçe mezunların iş bulma alanları da genişlemektedir. Otomotiv sanayi, taşıt ve uçak, ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamulleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk fabrika veya atölyelerde de iş bulabilmektedir.

Mezunlara lastik satışı ve servis tekniği ile ilgili işyeri açma belgesi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Meslek liselerinin ve Anadolu meslek liselerinin “Kimya Teknolojisi” alanı “Lastik Üretimi” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna,  yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.        Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Ortak dersler

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme

Alan ortak dersleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel Kimya,

Dal dersleri

İşletmelerde Beceri Eğitimi, Organik Kimya, Nitel Analiz, Nicel Analiz, Boya Teknolojisi, Boya Uygulamaları, Boya Kalite Kontrol, Lastik Teknolojisi, Lastik Bakım ve Onarımı, Lastik Makineleri, Petrol Teknolojisi Kontrol, Rafineri Prosesleri, Petrokimya Prosesleri, Deri Üretim Teknolojisi, Proses Kontrol, Anorganik Kimya, Enstrumantal Analiz, Biyokimya, Organik ve Polimer Kimya, Temel Sanat Eğitimi, Organik Bileşikler, Polimer Malzemelerin Özellikleri, Prosesde Hava ve Su, Numune ve Kontrolü, Petrolün Destilasyonu, Polimer Kimya, Deri Kimyasalları, Ham Deri, Arıtma, Kürk Teknolojisi, Deri Analizleri, Proje Okuma, Pnomatik Kontrol, Satış ve Pazarlama, Ünit Operasyonlar.

Öğrenciler 11. sınıfta haftanın 3 günü okulda teorik, haftanın 2 günü ise uygulamalı olarak alanları ile ilgili işletmelerin makine araç- gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak  işyerlerinde staj yapmaktadırlar. 12. sınıfta ise 2 gün okulda 3 gün fabrikada staj yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “Kimya Teknolojisi” alanından mezun olanlar bitirdikleri programın devamı olan “Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Maden, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik, Ayakkabı Tasarımı, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Selüloz ve Kağıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi” programlarının uygulandığı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.   

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Aldıkları ücret asgari ücretin en az 2-3 katıdır.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir. Tecrübe arttıkça alınan ücrette artış söz konusu olmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–  İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–  Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir