Otizm spektrum bozuklukları


Otizm spektrum bozuklukları (ASD) hakkında sorular ve cevaplar

Otizm spektrum bozuklukları nelerdir?

Otizm spektrum bozuklukları (ASD), bir grup karmaşık beyin gelişim bozukluğudur. Bu terim otizm ve Asperger sendromu gibi koşulları kapsar. Bu bozukluklar, sosyal etkileşim, iletişimdeki zorluklar gibi faaliyetlerin sınırlı veya tekrarlayan bir durum göstermesidir.

Otizm spektrum bozuklukları ne kadar yaygındır?

C: İncelemeler, her 160 çocuktan 1 inde otizm spektrum bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bu veri ortalama bir rakamı temsil etmektedir ve rapor edilen yaygınlık durumuyla ilgili çalışmalar arasında önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, bu oranın daha da yükseldiğini göstermektedir.

Otizm spektrum bozukluğu olan insanlar her zaman zihinsel engellilikten muzdarip mi?

C: Otistik spektrum bozukluğu olan kişilerde entelektüel işlevsellik seviyesi bozukluğundan , sözel olmayan bilişsel becerilere kadar son derece değişkendir. ASD’li kişilerin yaklaşık% 50’sinin de zihinsel engelli olduğu tahmin edilmektedir.

Çocuklarda otizm spektrum bozukluğu ne kadar erken tanınabilir?

Otizm spektrum bozukluğunu 12 aylık tan önceki bebeklerde tespit etmek  zordur, genellikle tanı en erken 2 yaşına kadar  mümkündür. Hastalığın başlangıçtaki  karakteristik özellikleri, dil ve sosyal becerilerdeki gelişimde gecikme veya geçici gerileme, tekrarlayan basmakalıp davranış biçimlerini içerir.

Ebeveynler otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarına yardım etmek için ne yapabilir?

Ebeveynler, otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğa destek sağlamada önemli bir role sahiptir. Sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimin sağlanmasına yardımcı olabilir ve çocukları büyüdükçe eğitime teşvik edici ortamlar sunabilirler. Son zamanlarda, ebeveynlerin kendi çocuklarına,  psikososyal ve davranışsal tedaviler verilmesinde yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Otizm spektrum bozukluklarına ne sebep olur?

Bilimsel kanıtlar, hem genetik hem de çevresel çeşitli faktörlerin, erken beyin gelişimini etkileyerek otizm spektrum bozukluklarının başlangıcına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Çocukluk aşıları otizm spektrum bozukluklarından sorumlu mudur?

Mevcut epidemiyolojik veriler, kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşısı ve otizm spektrum bozuklukları arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt olmadığını göstermektedir. Çocukluk döneminde yapılan aşıların bu hastalığa neden olduğu yönündeki görüşlerin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, herhangi bir çocukluk aşısının otizm spektrum bozuklukları riskini artırabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Ek olarak, DSÖ tarafından yaptırılan kanıt incelemeleri, tiyomersal ve otizm spektrum bozuklukları gibi aşı koruyucularının kullanımı arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir