Kategori İçeriği: Bakanlıklar

Bakanlıklar

Hac müracat durum sorgulama

Hac ibadetini yerine getirmek için Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı Hac İşleri Başkanlığına kayıt yaptırmış olan Hacı adaylarının Hac müracat durumlarını sorgulama ve takibini yapabilecekleri sayfa aşağıda bulunmaktadır.  Hac ibadetini yerine getirmeye hak kazananlar durumlarını aşağıdaki sayfadan kontrol edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığının Resmi internet sitesinden Hac sorgulaması şu şekilde yapılmaktadır: “Hac ve Kayıt Durumu Sorgulama” işlemi… Devamını Oku »

Bütün Başbakanlarımız Görev tarihleri yılları

1923 – 1924 Mustafa İsmet İnönü 1924 – 1925 Ali Fethi Okyar Bey 1925 – 1937 İsmet İnönü (2. kere) 1937 – 1939 Celal Bayar 1939 – 1942 Refik Saydam 1942 – 1946 Şükrü Saraçoğlu 1946 – 1947 Recep Peker 1947 – 1949 Hasan Saka 1949 – 1950 Şemsettin Günaltay 1950 – 1960 Adnan Menderes… Devamını Oku »

Cumhurbaşkanının Görevleri Yetkileri Ve Sorumlulkları

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasa’nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: a) Yasama ile ilgili olanlar : * Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış… Devamını Oku »

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır.… Devamını Oku »